לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת מטות

חידוני פרשת מטות
ד"ר אמיר שוורץ
מלחמה ללא פשרות
עלון בית דוד
מדוע לא יצא משה בעצמו למלחמת מדין?
הרב עזריאל יונה
מלחמת מדיין למול מלחמת עמלק
בעז מלט
חיבור לקדושה
עלון בית דוד
התנחלות חדשה בגלעד: חוות יאיר
אליעזר היון
בין כעס לתוכחה
הרב עזריאל יונה