לע"נ ישראל מנחם בן בנימין ע"ה

פרשת האזינו

עם נבל ולא חכם
שירת הברבור
אליעזר היון