אפשר להציע לך חברותא?

ללא התחייבות וללא תשלום

תנועת חברותא מקיימת הידברות של ממש בין חלקי החברה בישראל. דתיים חילונים, חרדים, עולים חדשים מכל שדרות האוכלוסיה. התכנית מאחדת ומחברת בין אנשים. הידברות אמיתית שיוצרת קשר יהודי סביב הערכים המשותפים של כולנו.