ואכלת ושבעת וברכת | מערכת האתר

לאחר אכילת לחם ישנו חיוב לברך ברכת המזון. החיוב נלמד מהפסוק המופיע בכותרת "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלוקיך".

נשאל שאלה: מה יהיה הדין אם נער בן 13, בערב בר המצוה שלו לפני השקיעה, אכל לחם וברך ברכת המזון, אלא שלאחר מכן שקעה החמה, ועכשיו הוא נכנס לגיל 13 שבו הוא מתחייב במצוות מן התורה. האם עכשיו הוא יצטרך לברך שוב. שהרי עכשיו הוא שבע מן האכילה ההיא, אלא שברכתו אינה נחשבת שהרי בשעה שברך לא היה מחוייב בה מן התורה.

שאלה זו נוגעת ביסודות מצוות ברכת המזון. הבה נצלול באמצעותה לעומק הסוגיה.

 

פרק מתוך ספרו של הרב טרופ - ודברת בם ד' חלקים לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083

 

לקריאת הפרק באתר

   

Image