אנוכי ה' | מערכת האתר

לקראת פרשת יתרו בה קוראים בתורה את פרשת עשרת הדברות. הדיבר הראשון הוא "אנוכי ה' אלוקיך".

 

בשיעור זה נחקור את מצות האמונה בה'. מהי "אמונה" ומה היא "ידיעה"? השאלה ששאל הרב שך זצ"ל את הרב מבריסק שסיפר לו שגם הוא שאל את אביו, מדוע נצטוינו "להאמין" והלא הפסוק אומר "וידעת היום וכו'".

 

נצלול לעומקה של הסוגיא, תוך קריאת השיעור של הרב טרופ בספרו ודברת בם. 

 

לקריאה באתר

 

לקריאה ב pdf

 

שים לב! הקובץ ב pdf  באיכות טובה יותר, אך טעינתו אורכת מס' שניות

 

Image

{tag מצות האמונה} {tag אמונה}