מצות ציצית | מערכת האתר

בסוף פרשת השבוע, מופיעה מצות ציצית. אנו מביאים את סוגיית "מצות ציצית" מתוך סדרת הספרים "ודברת בם" שכתב הרב טרופ.

כידוע, אסור לאדם ללבוש בגד עם ארבע כנפות (פינות) בלי ציצית. ואם לבש עובר על מצות עשה "ועשו להם ציצית".


נשאלת השאלה, האם בשבת מותר לו ללבוש בגד כזה, שהרי סוף סוף אסור לו לקשור את החוטים בשבת, ואין באפשרותו לקיים את המצוה בבגד זה

לקריאה באתר
 
Image