ברכה על העולם הזה | מערכת האתר

אדם שנמצא במקום שאינו יכול לברך, כגון חייל שתפקידו כרגע לשמור על אסיר מסוכן, והוא רוצה לשתות (ואינו במצב של פיקוח נפש אם לא ישתה). האם נאמר שמאחר שאנוס ואינו יכול לברך ישתה בלי ברכה, או לא. ובמלים אחרות נרצה לעיין ולחקור ביסודות חיוב הברכה.
פרק נוסף מהספר הנפלא ודברת בם של הרב טרופ
 
לרכישת הספרים ניתן לפנות למספר 026523083
 
ללימוד הסוגיה לחץ כאן