גניבה וגזלה | מערכת האתר

ישנם בתורה שני ציווים הנוגעים לענייני גניבת ממון. ישנו איסור לא תגנבו, ואיסור לא תגזול. שניהם מופיעים בתחילת פרשת קדושים.

השאלה הנשאלת היא מה מהותם של איסורים אלו, ומה המיוחד בכל אחד מהם עד שנחלקו לשני איסורים נפרדים. ובקצרה, מה הנקודה המבדילה בין שניהם.

 שיעור זה נלקח מתוך ספרו של הרב טרופ -ודברת בם, ד' חלקים

לרכישת הספרים ניתן לפנות לטל'  026523083
 
לחץ כאן למעבר לשיעור