מפליא לעשות | לוי מגדיאל

מן הסגולות היותר ידועות ומפורסמות לשמירת הבריאות ואריכות ימים ושנים טובות ולהתרפא ממחלות, ל"ע, היא הזהירות היתירה בברכת 'אשר יצר'.

אין ספור מעשים ועובדות קשורים בעניין זה. לדוגמה, בכולל ידוע חלתה בתו של אחד האברכים במחלה קשה, ה"י. האברכים החליטו להתחזק בברכות ובפרט בברכת 'אשר יצר' תקופה מסוימת. הילדה יצאה מן המחלה בריאה ושלימה...

אנשים רבים שהאריכו ימים בבריאות ציינו שלדעתם מה שעמד להם לזכות, זו הזהירות בברכה זו.

בשולחן ערוך, הקדיש מרן רבי יוסף קארו זצ"ל כמעט סימן שלם [אורח חיים סי' ו'] לבאר בפרוטרוט את נוסח הברכה על כל עומק משמעויותיה המבוארות במילים הפשוטות של הברכה. רזין טמירין נקשרו בה. ארבעים וחמש תיבותיה [כמנין אד"ם] מרמזות את סוד יצירתו של האדם בחכמה האלוקית בה ברא השי"ת את עולמו.

 

לאמתו של דבר, ברכה זו היא הודאה כללית על כל יצירתו של האדם, על מכלול מליוני רבבות הפלאים והנסים התמידיים שבכל אחת ממערכותיו של בן-אנוש: החושים [ראיה, שמיעה, טעם, ריח ומישוש], הנשימה, מחזור הדם – הלב והעורקים, מערכת התנועה: השלד, חוט השדרה, השרירים והנימים העצביים המוליכים את פקודות המוח אל השרירים המתאימים, מערכת החשיבה – המוח על מחלקותיו, ומערכת הריבוי והתזונה הנפלאה בתבונתה האין-סופית.

האם הצליח מאן-דהו, מדען וחכם ככל שיהיה להסביר איך נשמה רוחנית מתקשרת לגוף גשמי ולא יוצאת ממנו עד בוא עת פקודתה??? רבים רבים ניסו. חרס העלו בידם !

"ומפליא לעשות" !!!

לא לחינם אמרו חכמינו ז"ל קשים מזונותיו של אדם כקריעת ים-סוף [יצירת המזון הנפלאה בבריאה ובטבע], וקשה עיכולו של אדם כקריעת ים סוף. [מסכת פסחים פרק עשירי]. הנסים האדירים שלהם אנו נזקקים בכדי להפוך את האוכל הנכנס אל הפה, לאנרגיה המניעה ומפעילה את הגוף ולאבני בנין לאלפי סוגי התאים המרכיבים את הגוף ומערכותיו [חלבונים, פחמימות, מינרלים, עשרות סוגי הוויטמינים בכמויותיהם המיליגרמיות, וכל מגוון החומרים המופלא!] הם מרעישים ומדהימים לא פחות מאשר התופעה העצומה של קריעת ים סוף! כל ההבדל מתמצה בכך שקריעת ים סוף ארעה פעם אחת בהיסטוריה במקום מסוים בתבל, ואילו נסים אלו מתרחשים בכל רגע בגופו של כל אחד מאתנו !

הבה ניטול את מערכת העיכול וננסה להתבונן מעט מזעיר. כי לסיים רק את כל מה שידוע עד כה, זו משימה שיכולה לקחת עשרות שנים ואנציקלופדיות עבות כרס, והלא רב הנסתר על הגלוי, כי ככל שמגלים יותר, מבינים יותר שיש סודות עלומים ועמוקים עוד ועוד, כמים שאין להם סוף!

מערכת העיכול קושרת את הפה [כולל הלשון השיניים החיך בלוטות-הרוק] אל הושט ומשם לקיבה, לתריסריון ולמעיים עד סוף המסלול במעי הגס. במערכת זו מעורבים אברים נפלאים ומתוחכמים להחריד נוספים, כמו הכליות, הכבד, הלבלב וכיס-המרה. כל אחד מן האברים ברשימה ארוכה זו זועק 'דרשני'! 'למדוני'! הביטו אל פועל ה' וחכמתו, וחסדיו המרובים והנוראים! נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו!

מספר מילים על הכליות

[לרפואת הרב ר' יוסף בן הדסה הניה בתושח"י, הממתין להשתלת כליות בחו"ל בשבועות אלו].

שתי כליות בגודל אגרוף. כל אחת מאה ושבעים גרם משקלה! עובדות בהרמוניה מופלאה. בכל אחת מן הכליות כמיליון נפרונים. כל נפרון הוא מפעל כימי גאוני בעל מורכבות עוצרת נשימה – יחידת מעבדה בפני עצמה, שתפקידה לסנן ולהתפיל את הדם מחומצות וממלחים מיותרים. כל אחד הוא אמנם מכונה לכשעצמה, אך הוא גם חלק ממנגנון הכליה כולה ועובד בשיתוף פעולה עם כל הנפרונים והמסננים האחרים.

הכליות מטהרות מאה ועשרים ליטר מידי יום ביומו! הכליות מסייעות בייצור תאי הדם האדומים, משגיחות על רמת האשלגן, הנתרן וכל יתר החומרים הכימיים בגוף שכל חריגה מכמויותיהם המומלצות הן למעלה או למטה היא הרת אסון ורבת הרס!

האיברים העדינים הללו ששמם כליות, נוטלים אחריות על כל כך הרבה תפקידים, שרשימתם המלאה עדיין לא הגיע כלל לעולם המדעי של ימינו! גאונות ענקית בכימיה!

הכליות מפקחות על כמות הנוזלים ואחראיות על תחושת הצימאון המדווח לנו כי יש חוסר נוזלים בגוף. מה היינו עושים בלעדיהן!?

אדם שכליותיו אינן מתפקדות כשורה, מתחיל להעריך את החסד העוצמתי שבאיבר זה...

הבה נשכיל להתבונן, ונודה לה' מכל הלב על כליותינו הבריאות, מתנת שמים חסודה, ונתחיל להעריך את העושר הבריאותי שבו חנן אותנו השי"ת, המהנדס המופלא - יוצרו של עולם, כמתנת חינם בטובו הגדול, בחן בחסד וברחמים...

האם אין ראויה ברכה נשגבה שכזו שנבטא אותה ביתר הדרת-קודש וביתר תשומת לב???