למשפחה

רואה את הנולד
אליעזר אייזיקוביץ
תני מחמאה!
אליעזר אייזיקוביץ