התכלית השניה | יעקב קב

בפרק הקודם התחלנו להסביר את מטרת בריאה העולם, הבאנו את "התכלית הראשונה" כפי שכתובה בספריו של הרמח"ל.

בפרק זה נוסיף תכלית נוספת.

 

התכלית השניה: גילוי היחוד

תכלית נוספת של העולם היא לגלות (להראות) בכוחות עצמנו את עוצמתו וייחודו של בורא העולם. את שליטתו בעולמנו ואת ההשפעה שלו על כל פרט. גילוי זה יהיה בכך שאנו כבני אדם נגיע לשלמות מסויימת בכוחות עצמנו. ובמלים אחרות, גם תכלית זו תושלם רק בדרך שתהיה לאדם היכולת לבחור, והוא ישתמש בה לבחור בטוב. זאת כתוצאה של הבנתו והכרתו את בורא העולם.

 

המשמעות של השגת השלימות בכוחות עצמנו היא בכך שאנו נרצה מבחירתנו החופשית להדבק בו יתברך ולא ע"י גורם כופה כל שהוא, שאם לא כן אין זה הקנין האישי שלנו אלא של הגורם הכופה.


דוגמא להבהרת העיקרון האמור לעיל: אם אדם מוקף בשוטרים מכל עבר עם כלי נשק דרוכים לעברו, העובדה שלא עשה מעשה פלילי במצב הזה אינה מוכיחה שהוא ישר, שהרי נהג כך בשל היותו מחושב, גם אם ברמה מינימלית, והבין שמעשה פלילי במצב הזה ירע לו. (במצב זה לא ניתן לייחס לו יושר אישי מעצם העובדה שהוא לא עושה שום מעשה פלילי. משום שהדבר נובע מהיותו אדם מחושב ולו ברמה המינימלית.) כך לא ניתן לייחס דבקות בה', כלומר, בחירה בטוב, אם יש לנו ידיעה מוחשית שאלוקים משגיח עלינו, באותה מידה של מוחשיות שבה אנו תופסים את החוקים הפיזיקלים. (כדוגמת אדם שיכניס את ידו לאש, הרי שבהכרח היא תכווה) שכן במקרה זה שיקול הכדאיות, וההתנהגות על פי הערכים הנכונים נמצאים באותו צד של המתרס.

 

אם כן, על מנת שתתאפשר בחירה, צריך להיווצר מצב שבו שיקולי הכדאיות ושיקולי ההתנהגות על פי הערכים הנכונים אינם חופפים. כלומר, מצב שבו ישנה התמודדות וניתן לחשוב שניתן להמרות את פי ה' ולהרוויח מכך.

 

לעומת זאת המצב הזה שבו שני סוגי השיקולים האמורים לעיל חופפים, כלומר, מצב שבו לא ניתן לעלות על הדעת להמרות את פי ה' ולהרוויח מכך, נובע מראיית המציאות בה הקב"ה הוא הבעל בית היחיד, השולט על כל המציאות ומסובב את כל המאורעות, ואין לו כל סוג של מניעה או מעכב. או בהגדרה כללית ומקוצרת אחדות ה'.

 

כל שלילת אחד מההיבטים הללו, במובן כלשהוא, שבו הקב"ה הוא אחד ויחיד - הוא בהכרח סיבה להאמין שיש כח אחר שממלא את הפונקציה הזו במובן הספציפי הזה. ואין זה משנה כלל אם הכח הזה, לדעת המאמינים בו, הוא בעל מודעות ורצון עצמי משלו ולכן דרוש לפצותו (ע"י קרבנות) או הכח המדובר הוא בתחום חוקי הטבע וההסתברות בלבד. כך או כך, הוא מאפשר לאדם להאמין שאפשר להמרות את פי ה' ולהרוויח מכך, ומצד שני להשתעבד לתאוותיו, ולכן הוא מהווה דלק ליכולת הבחירה שלנו.

 

בפרק הבא, ננתח כמה דוגמאות לאורך ההיסטוריה, איך ערעור של "אחדות השם" מובילה לעבודה זרה.