גמלים בשוויץ | יעקב קב

כפי שהסברנו בפרק הקודם על גילוי היחוד, אפשרות הבחירה נובעת מ"הסתר פנים". כלומר, חייב להיות שעל פי אוסף נתוני המציאות הנראים לעינינו, ניתן לטעות ולחשוב שהקב"ה אינו בכל מובן שהוא בעל הבית היחידי ומסובב כל המאורעות.

 

נשאלת אם כן השאלה, כיצד נדע שמה שנראה כטעות, היא טעות בלבד ולא המציאות כפי שהיא?

 

שהרי, מצד אחד, לא ניתן להעלות על הדעת שאלוקים מצפה מאתנו להאמין סתם כך To believe because we believe. ומצד שני, כפי שהסברנו, רק מקום המאפשר לטעות - מאפשר בחירה.

 

אם כן, איזו דרך של הוצאת מסקנות מאפשרת לבחור בטוב עפ"י שיקול דעת נבון, ובאותה מידה תאפשר לבחור בדרך השניה ?

 

אמנם ברור שכדי שיתקיימו התנאים לעיל, חייבת להיות מצד אחד קבוצת נתונים שלא ניתן לפרשם באופן סביר אחר אלא ע"י אחדות ה' (שעל פיהם יתקיים התנאי הראשון שאלוקים לא מצפה מאיתנו להאמין סתם כך אלא מתוך שיקול הדעת). אך מצד שני קיימים נתונים המהווים לכאורה סתירה למסקנה זו.

 

אולם עדיין מצב זה, שבו קיימת קבוצת נתונים שניתן רק לפרשה באופן חד משמעי שהקב"ה הוא בעל הבית היחידי (יחוד ה'), שולל שוב במידה רבה את יכולת הבחירה, מכיוון שאז היינו חייבים לפרש את התמונה שמתקבלת רק ע"י יחודו יתברך, ואת הסתירה מתוך חוסר השגתנו וחוסר היכולת האנושית להבין את אלוקים.

 

 

נדגים את הטיעון האחרון במשל:

אדם ניצב מול נוף שוויצרי שכולל הרים, אגמים, כתובים בשוויצרית, וכן שאר הפרטים כולם בהתאמה לנוף שוויצרי בלבד מצד אחד, ומצד שני הוא רואה אורחת גמלים עוברת במקום זה.

 

כעת האדם שואל את עצמו: היכן אני.

 

אם על האדם לבחור בין האפשרות שהוא נמצא בשוויץ אך נשאר בחוסר הסבר על תופעת הגמלים, לבין האפשרות שהוא נמצא במדבר סהרה אך נשאר בחוסר הסבר על ההרים, האגמים ושאר מכלול התופעות שקיימות באופן המיוחד להם רק בשוויץ, ודאי שאדם בעל שכל ישר יבחר באפשרות הראשונה. כיון שהנוף על כל חלקיו הוא הדבר היציב במשל זה, והמקום "להתגמש" ולהמתין להסבר הוא בתופעת הגמלים.

 

על כל פנים, אפשרות בחירה במידה רבה נשללת במצב שהתמונה הבסיסית ברורה, כמו במשל על שווייץ והגמלים שהזכרנו, שהשכל הישר מחייב כל אדם לפרש את הנתונים כמצביעים על היותו בשווייץ, למרות הקושיה על המצאות הגמלים ולא מסיבה זאת לתלות את מציאותו במדבר סהרה.

 

לכן, כדי שתתאפשר בחירה, עלינו מצד אחד "לטשטש" את החלק הזה שבמשל מקביל לאוסף הנתונים שמצביעים באופן ברור על היותנו בשווייץ, ובנמשל, קבוצת הנתונים שמהווה עדות חיובית ברורה על יחוד ה'. אולם מצד שני, לאפשר למי שמעוניין להגיע אל האמת, דרך להגיע חזרה למסקנה ברורה על היות הקב"ה עילת כל התופעות (יחוד ה'), למרות הקושיות שמחייבות, לכאורה, להכניס גורם זר.

 

ובמשל – להגיע למסקנה שהינו מצוי בשווייץ, ולא לתלות את עובדת המצאות הגמלים על היותו בסהרה. ופה נחזור לשאלתנו הראשונה, באיזו דרך של הוצאת מסקנות מתאפשרים שני הצדדים.

 

בפרק הבא ננסה לענות על שאלה זו.