זוג או פרד | הרב אברהם יעקב זובין

 הערה כללית: החומר אינו כתוב בלשון זכר או נקבה, ואינו מיועד לאחד יותר מהשני. עבודה זו היא הדדית וזכותם של שני הצדדים להשקיע בשווה.

 
ראשיתם של אדם וחוה שהיו יחד ממש כדכתיב בבראשית "זכר ונקבה ברא אותם", "ויקרא שמם אדם", ולאחר מכן נפרדו.
 
סיבת החיבור וההפרדה אינה חלילה מצב שהבורא התחרט כביכול ושינה את המצב, אלא בתכנון מיוחד לכך כדי ליצור משיכה של הפרודים לשוב למצב שהיו בו יחד עד כמה שהדבר אפשרי וזו מטרת כוח המשיכה של האיש והתשוקה של האישה, לעזור להם להגיע למצב האחדות המקסימאלי.
 
הפסוק בפרשת בראשית "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" הוא בעצם הפסוק המנחה את כל חיי הנישואין כדלקמן.
 
בכל פעולה שאדם פועל, עליו להבין ולברר לעצמו את סיבת פעולתו, ובמיוחד כאשר מדובר בפעילות לאורך זמן.
 
הנישואין הוא תפקיד אותו אנו נפעיל במהלך כל חיינו, ולו השלכות על כל היקף חיינו, על אנשים רבים הסובבים אותנו, וכמובן על הפירות שנקצור בעולם הזה ובעולם הבא, לפיכך חובה עלינו להבין את מטרתם ולקחת אותם ברצינות.
 
ידיעת המטרה אינה רק צורך חיוני, אלא גם אמצעי שמפעיל אותנו ומניע אותנו כל הזמן בכיוון הנכון.
 
מטרות הנישואין (על פי ספר ה'טור' אבן העזר סימן א') הם:
 
שלמות האדם. כי השרוי בלא אישה שרוי בלא חומה, בלא ברכה ובלא תורה. קיום העולם. שותפות עם הבורא להמשך קיום הבריאה על ידי מצוַת פריה ורביה ויישוב העולם - מצוַת שֶבֶת.
 
שלמות האדם היא שאיפה של כל יהודי, אך היא מלאכת מחשבת לאורך ימי חיי האדם, בהם הוא יתבונן וינהל את עצמו בחכמה ובשליטה עצמית על כל פעולה שהוא עושה בין אדם לחבֵרו ובין אדם למקום.
 
 צורת החיים המשותפים למלאות כהוגן את מטרת הנישואין, היא להוביל לאחדות בין בני הזוג ועל כל אחד לכוון מעשיו ודיבורו לכיוון אחדות וקשר מושלם 'והיו לבשר אחד'. אף אחד אינו עושה פעולה נגד עצמו ואינו מדבר נגד עצמו, כשחושבים על שתינו כאחד, מן הנמנע שנעשה פעולה שלילית.
 
לפי דברים אלו, קל מאוד להבין הלכה למעשה את הדרך הנכונה של חיים יום יומִיים בבית במיוחד בין בני הזוג: כל פעולה שהנך רוצה לעשות עליך לחשוב אם הוא מוביל לאחדות או לעצירה באחדות, וכן כל דבור שהנך עומד להוציא האם הוא מועיל לאחדות או חלילה לא.
 
בכל מצב אין לבצע שום דבר שעלול להיות עצירת המטרה, כל הפעולות כולם מובילות אך ורק לאחדות, ועם זה מותר ליהנות, מותר לרצות ומותר לחיות, אין שום אפשרות לעשות זאת על ידי מעשה שאינו מכוון לתהליך זה !
 
הזמן הנכון להתייעץ עם חכם הוא כאשר יש ספק על פעולה מסוימת או דבור, לאן זה יוביל, אבל אם ברור שזה שלילי הוא פסול.
 
את צורת ההתקדמות עלינו ללמוד מהפסוק בו פתחנו: "על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו והיו לבשר אחד". אם נתבונן, יש כאן שלושה שלבים:
 
ראשית, יש לעזוב לא רק את אביו ואמו, אלא גם את ההרגלים והמוסכמות שהיו לנו עד עכשיו.
 
שנית, ודבק באשתו – קשר ראשוני.
 
שלישית, והיו לבשר אחד – קשר מושלם עד שאנו אחד.
 
במשך החיים אנו נדרשים להתבונן מדי פעם היכן אוחזים אנו בשלבים אלו, ולהמשיך להתקדם לעבר השלב הבא.
 
 
בפרק הבא: איך עושים את זה? 
 
פרק ראשון בסדרה זוג או פרד
נכתב על ידי הרב אברהם יעקב זובין
'בית בישראל '
הדרכת נישואין ~ ייעוץ ~ גישור
כרמיאל ת.ד. 9850
טל' 050-4109130