זוג או פרד: מתחילים | הרב אברהם יעקב זובין

 

איך עושים את זה?
תכנון תגובה
יש פתגם שאומר "להיות מוגנים זה להיות מוכנים".
 
כאשר אדם מוכן לתקרית מסוימת – תהיה תגובתו מוצלחת, זו הסיבה להשקעה הגדולה בלימוד דיני התורה גם בחלקים שאינם שכיחים, כדי לדעת את ההלכה לכשיגיע ספק לפנינו, שהרי פעמים רבות כאשר בא ספק לידינו אין את הזמן לפתוח ספר.
 
אם כן, כאשר מחשבים אנו ומשקיעים זמן חשיבה באפשרויות העלולות לקרות לנו בחיי הנישואין, הרי נהיה מוכנים עם התגובה הנכונה, ולא תצא מתחת ידינו תקלה של תגובה אשר אינה מועילה לדרכנו, דרך האחדות.
 
כידוע, תגובה ספונטנית בזמנים לחוצים יכולה להכשיל בקלות את המגיב, ואנו כבר הבנו שכל מעשה חייב להיות אך ורק בדרך אל האחדות.
 
לדוגמא, כאשר בן הזוג מפתיע אותנו בהוצאה כספית מיותרת, חשובה מאוד התגובה הראשונית שלנו למעשה זה.
 
א. כדי שחלילה לא תהיה ירידה ברמת הקשר בינינו, גם לא לזמן קצר.
 
ב. כדי להשפיע באמת, ולגרום חשיבה איכותית ומתוכננת לפני ההוצאה הכספית הבאה.
במקרה זה התגובה יכולה גם לגרום תוצאה הפוכה, שהרי מטרת התגובה היא לגרום לְמחשבה ותכנון נכון בעניין הכלכלי, ועל ידי תגובה לא נכונה יתכן שייווצר מצב שבן הזוג יוציא עצמו לגמרי מקניות וסידורים, ואז כל הנטל ייפול עלינו, כולל ערנות לחפצים החסרים בבית, קניות של ביגוד, תשלומים ועוד, אשר מתבצעים ביתר קלות כאשר הנטל מתחלק לשניים.
 
ג. אסור לשכוח, שיתכן שבן הזוג המתלונן ייפול בעצמו בטעות של הוצאה לא נכונה, ואז הוא יצטרך לתת את הדין על טעותו [אולי זה הכוונה "טעות לעולם חוזרת" – אליך]. עד כאן הדוגמא. אבל באמת בכל תחומי החיים חשובה מאוד מאוד תגובה נכונה לכל דבר. הכנה מראש של סיטואציות שונות, הן ערובה טובה לתגובה המובילה לאחדות והבנה הדדית במקום אל ההיפך חלילה.
 
עיתוי התגובה
אסור לשכוח שלא תמיד התגובה היא במקום. חז"ל למדונו שאין מנחמין לאדם בשעת כעסו. מדוע?
 
הרי הרגעה ונחמה הם דבר חיובי! אלא, גם דבר חיובי צריך להיות במקום ובזמן הנכונים, לכן, לפעמים עלינו להבליג ולשמור את התגובה המוכנה לסיטואציה זו לזמן הנכון, אז היא תתקבל לפי התוכנית ותוביל לאחדות והבנה.
 
מניעה
מאידך, ברור מאליו שהדרך המוצלחת ביותר לגרום לאחדות היא למנוע את המפריעים שלה. הרבה דיבור בין בני הזוג, הרבה שיחות והרבה תשומת לב להכרת האישיות ימנעו אי הבנות וימנעו חוסר אמינות ותמיהות רבות על פעולות, דיבורים ותגובות של בן הזוג.
 
בכדי ליישם את הדברים שהובאו עד כה – חשיבה איכותית והתייחסות נכונה – נביא בפרק הבא את המתווה הרצוי בראשית הנישואין במגמה לכוון לדרך זו.
 
 
נכתב על ידי הרב אברהם יעקב זובין
'בית בישראל '
הדרכת נישואין ~ ייעוץ ~ גישור
כרמיאל ת.ד. 9850
טל' 050-4109130