פרשת אחרי מות

חידות ותשבצים לפרשיות אחרי מות קדושים
ד"ר אמיר שוורץ
בין דם לדם
עלון בית דוד
בין אחרי מות שני בני אהרן לתלמידי רבי עקיבא
הרב עזריאל יונה
אל יבא בכל עת אל הקודש