אלף בית לפרשת בראשית | מערכת האתר

 

חידון לפרשת בראשית על פי סדר האלף בית. נסו לפתור מבלי להעזר בתשובות. הספרה מייצגת את מספר האותיות

דור פצוע א 4
מלוטש לרוצח ב 4
נהר בירושלים ג 5
לבוש הארץ ד 3
אד ה 3
מבצע קדש ו 6
בארץ החוילה ז 3
18 תמרים ח 5
לדעת כאלקים ט 3,3
פתי מבולבל י 3
כלי מיתר כ 5
שני מסכנים ל 3
מברך השם מ 6
זוג נעים נ 2,4
זה תולדותיו ס 3
כלי נגינה ע 4
פרים ורבים פ 3
תמיד בצילו צ 4
שבעתיים יוקם ק 3
בתוך המים ר 4
זה שמו ש 2
תבלין לסבא ת 4,3

 

פתרונות

אנוש, ברזל, גיחון, דשא, הבל, ויכולו, זהב, חידקל, טוב ורע, יפת, כינור, למך, מהללאל, נח נעמה, ספר, עוגב, פרת, צילה, קין, רקיע, שם, תובל קין