אלף בית לפרשת בראשית | מערכת האתר

 

חידון לפרשת בראשית על פי סדר האלף בית. נסו לפתור מבלי להעזר בתשובות. הספרה מייצגת את מספר האותיות

דור פצוע א 4
מלוטש לרוצח ב 4
נהר בירושלים ג 5
לבוש הארץ ד 3
אד ה 3
מבצע קדש ו 6
בארץ החוילה ז 3
18 תמרים ח 5
לדעת כאלקים ט 3,3
פתי מבולבל י 3
כלי מיתר כ 5
שני מסכנים ל 3
מברך השם מ 6
זוג נעים נ 2,4
זה תולדותיו ס 3
כלי נגינה ע 4
פרים ורבים פ 3
תמיד בצילו צ 4
שבעתיים יוקם ק 3
בתוך המים ר 4
זה שמו ש 2
תבלין לסבא ת 4,3

 

פתרונות

אנוש, ברזל, גיחון, דשא, הבל, ויכולו, זהב, חידקל, טוב ורע, יפת, כינור, למך, מהללאל, נח נעמה, ספר, עוגב, פרת, צילה, קין, רקיע, שם, תובל קין

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן