מה אירע באלוני ממרא לאחר שהקב"ה נגלה לאברהם? | הרב עזריאל יונה

וירא אליו ה' באלוני ממרא והוא יושב פתח האוהל כחום היום... באלוני ממרא...

המקום שבו הופיע הקב"ה – אלוני ממרא, באלונים של ממרא שהיה חבירו של אברהם. בזוהר כתוב שהמקום היה יבש חרוך והנח שבמקום היה אכזב.

עם הופעתה של השכינה החל המקום לשקוק חיים, המים התחילו לזרום והמקום הפך לירוק. ומה קרה כאשר עזבה  השכינה את המקום? האם חזר השטח למצב הקודם שלו? התשובה שלילית.

מסביר הרב מאיר אליהו שליט"א כי ישנה מציאות שנקראת 'רשימו' המופיעה בקבלה. כל אורות שהיו במקום מסויים, גם כשהסתלקו הם משאירים רושם באותו מקום.

ראייה: תינוק הלומד בבטן אימו עם המלאך את כל התורה.

ונשאלת השאלה? מדוע לומד התינוק את התורה אם המלאך אחר כך משכיח אותו ממנה? מסבירים המקובלים שאם הילד לא היה לומד את התורה בבטן של התינוק – את אותם שבעים הפנים של התורה כולה – כדי שהאורות שקיבל מן המלאך ישארו אצלו.

הילד מקבל 'מוחין' מהיניקה הרוחנית הזו והיא נותרת בו גם אחרי שהמלאך סותר על פניו ומשכיח ממנו את תלמודו.

הגאון מוילנא כותב שאין לך דבר יותר רוחני מאשר נשמה ואין לך דבר יותר גשמי מאשר גוף. איך הדברים האלו מסתדרים ביחד? איך יכולה הנשמה לקלוט את התורה דרך המסכים הגשמיים של הגוף?

לשם כך יש את הצורך באותו רושם שנותר לתינוק מן הלימוד עם המלאך. הרושם הזה מיקל עליו ומאפשר לו ללמוד את התורה הקדושה.

לכן אומרים בסיומה של מסכת 'הדרך עלך מסכת ברכות'. חוזרים עליך מסכת ברכות. מפני שכבר למדנו אותה בבטן האם וכעת רק חוזרים עליה.

[בהזדמנות זו מספר הרב, כי בנתניה גר יהודי תלמיד חכם עצום שהתינוק לא סתר לו על פניו וכבר שהיה ילד ציטט גמרות בבלי וירושלמי ראשונים ואחרונים בעל פה. לקחו את הילד לאדמו"ר מבעלז שהכה אותו על אפו כדי שישכח את הלימוד. ומוסיף הרב על הסיפור כי מה שנתפרסם שהילד שכח תלמודו אינו נכון, אלא האדמו"ר עשה זאת רק כדי להצילו מעין הרע והכה אותו על אפו ולא על פיו, אך למעשה האיש המשיך לזכור והוא תלמיד חכם עצום ומוכר מן העיר נתניה].

ראייה נוספת. בזוהר בפרשת פנחס כתוב בזוהר שאם צדיק היה באיזה מקום, גם כאשר הוא עוזב נשאר הרושם שלו.

כתוב שנפטר רבי מאיר הושיבו ישיבה על קברו. למה דווקא על קברו? מפני ששם היה בית המדרש שלו, ושם קברו אותו. הנשמה של הצדיק מגיעה לאותו מקום ונשאר רושם. מקומות שהיו שם צדיקים קדושים אדירי ארץ - הנשמה שלהם חוזרת לאותו מקום כיוון שהשאירה שם רושם.

אם כן נשאר רושם באלוני ממרא והמקום צמח והפך לפינת גן עדן מפכה.

ומפני מה זכה ממרא? אומר רש"י, לפי שנתן לו עצה על המילה ולפיכך נתגלה לו בחלקו.