חידות ותשבצים לפרשת מצורע | ד"ר אמיר שוורץ

קל בינוני

 

  1. זאת ...... המצרע
  2. מילת הסיום של התנ"ך
  3. מי שחוטא בצרעת  עולה על סולם....
  4. הכהן והמטהר לוקחים....

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

אצבעו

צבעו

או

אצבע

2

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

שמן

מן

שן

שם

3

הגדרה

 

 

 

 

 

הפתרון

צפרים

פרים

צפים

צפרי

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

נקש בדלתו וטבע במים עמוקים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת מצורע

 

 פתרונות

 

קל בינוני

 

  1. זאת ...... המצרע
  2. מילת הסיום של התנ"ך
  3. מי שחוטא בצרעת  עולה על סולם....
  4. הכהן והמטהר לוקחים....

 

1

2

3

4

1

ת

ן

ר

ת

2

ו

י

ע

ל

3

ר

ע

ו

ע

4

ת

ל

ע

ת

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מאברי גופו שלו

נתנו גוונים

אם X3

אחת  מ10

 

הפתרון

אצבעו

צבעו

או

אצבע

2

הגדרה

יצהר

ירד במדבר

בפה X24

לא פה

 

הפתרון

שמן

מן

שן

שם

3

הגדרה

עפים בשמים

... ורבים

לא טובעים

עיר בגליל בימי התלמוד( כ"ח)

 

הפתרון

צפרים

פרים

צפים

צפרי

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

נקש בדלתו וטבע במים עמוקים

פ

ע

מ

י

מ