חידות ותשבצים לפרשיות אחרי מות קדושים | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת אחרי מות

 

קל בינוני

 

 1. אותו הקריבו ....
 2. הקרבן היה ......לה
 3. הריח הטוב היווה את הקרבן היה
 4. בחוט ק היה בין החיים והמוות

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לישימון

אמרה

מנעה ידע

משוחח

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

נש

נוזל החיים

לא האב

עולה ממרק

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

נשמות

לא מורכב

איזורים

נחו

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

 

התיש נגמר

5 אותיות

 

 

 

 

 

פרשת אחרי מות

 

קל בינוני

 

 1. אותו הקריבו ....
 2. הקרבן היה ......לה
 3. הריח הטוב היווה את הקרבן היה
 4. בחוט ק היה בין החיים והמוות

 

1

2

3

4

1

ק

ר

ב

נ

2

ר

צ

ו

י

3

ב

ו

ש

מ

4

נ

י

מ

ה

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לישימון

אמרה

מנעה ידע

משוחח

 

הפתרון

מדברה

דברה

מדרה

מדבר

2

הגדרה

נש

נוזל החיים

לא האב

עולה ממרק

 

הפתרון

אדם

דם

אם

אד

3

הגדרה

נשמות

לא מורכב

איזורים

נחו

 

הפתרון

נפשות

פשות (ט)

נפות

נפשו

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

 

התיש נגמר

עז + אזל  עזאזל

 

 

 

 

 

פרשת קדשים

 

קל בינוני

 1. 47 פעם מוזכרים בתורה

2.

 1. החבר הוא גם

4.

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

טהורים

מניפים קש

רוח דרומית

אילו טהורי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

חיסלתי

אותו אוכלים בר"ה

הרבצתי

... הטוב

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מידה

טור

תפקיד

לא הר (כ"ח)

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

ראו סוג כלב מילל ומהרו

5 אותיות

 

 

 

 

 

 

 

פרשת קדשים

פתרונות

קל בינוני

 1. 47 פעם מוזכרים בתורה

2.

 1. החבר הוא גם

4.

 

1

2

3

4

1

ג

ר

י

מ

2

ר

ע

ד

י

3

י

ד

י

ד

4

מ

י

ד

ה

 

 

בינוני  קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

טהורים

מניפים קש

רוח דרומית

אילו טהורי

 

הפתרון

קדשים

דשים

קדים

קדשי

2

הגדרה

חיסלתי

אותו אוכלים בר"ה

הרבצתי

... הטוב

 

הפתרון

הכרתי

כרתי

הכתי

הכרת

3

הגדרה

מידה

טור

תפקיד

לא הר (כ"ח)

 

הפתרון

משורה

שורה

משרה

משור

 

 

 

 קשה

מילת  הגיון

ראו סוג כלב מילל ומהרו

5 אותיות

 תנ+ חשו