חידות לפרשת וילך | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם

פרשת  וילך

 1. הפרשה
 2. מלך חצור
 3. לא יומי
 4. ממכות מצרים

 

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

שנת השבע

מכלי הבית

הפילה

עלול ליפול

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

...התורה

מהבקר

פנה

אדן

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

לא אגלה

מופרך

כלוא

שם חיבה למלכת פרס

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון

מהצאן בדירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת הקסם

 

 

פירמידת הקסם

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מרכז
 2. דרגה בסולם
 3. ריגלו
 4. למענו
 5. בגלל חיית טרף פרוותית קרה מה שקרה
 6.  ארץ זבת ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ספר דברים

רבוע קסם

פרשת  וילך

 1. הפרשה
 2. מלך חצור
 3. לא יומי
 4. ממכות מצרים

 

 

 

1

2

3

4

1

ו

י

ל

כ

2

י

ב

י

נ

3

ל

י

ל

י

4

כ

נ

י

ם

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

שנת השבע

מכלי הבית

הפילה

עלול ליפול

 

הפתרון

שמיטה

מיטה

שמטה

שמיט

2

הגדרה

...התורה

מהבקר

פנה

אדן

 

הפתרון

ספר

פר

סר

סף

3

הגדרה

לא אגלה

מופרך

כלוא

שם חיבה למלכת פרס

 

פתרון

אסתיר

סתיר

אסיר

אסתי

 

 

חידת הגיון

מהצאן בדירות

 

 

ע

ז

ב

ת

י

ם

 

 

 

פירמידת הקסם

 

 

פירמידת הקסם

 

1

ל

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ש

ל

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ב

ל

ש

ו

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ב

ש

ב

ל

ו

 

 

 

 

 

 

 

5

ב

ש

ל

ד

ו

ב

 

 

 

 

 

 

6

ח

ל

ב

ו

ד

ב

ש

 

 

 

 

 

 

 

 1. מרכז
 2. דרגה בסולם
 3. ריגלו
 4. למענו
 5. בגלל חיית טרף פרוותית קרה מה שקרה
 6.  ארץ זבת ......