ראשיתו ואחריתו של עם ישראל, טיול במנהרת הזמן | דוד הוד

רק אנו, מסוגלים להתרעם על בוראנו, בגלל קשיי חיינו. אמנם, מהיהודי הראשון ועד המשיח, שטופחו יחד, לא נעלמה תוכנית חייו של אף יהודי. אפילו לא התכנית המתוסבכת שלי... על כל פרטיה... כל פרטיה...

 

שליחות סודית

אברהם אבינו זוכה לביקורם של מלאכים, בתור אורחים מן השורה. דבר זה הינו מוזר עבור מלאכים שבדרך כלל, יורדים לבצע את שליחותם ומיד חוזרים. הם לא מכירים את נורמות האירוח בעולם הזה ואת נימוסיו המרוקאים או האמריקאים. למרות זאת, הם מתכבדים מהסעודה המוגשת להם ו"אוכלים הכל" לכבוד בעל האכסניה – אברהם אבינו.

 

מאות שנים קדימה.

עם ישראל בפחד. צבא ישראל, בראשות שאול המלך, מול צבא פלשתים, בראשות המצביא הענק "גולית" שצועק, חבל ששני הצבאות ישפכו דם, הגיבור מאיתכם ילחם איתי, וכך נכריע את המערכה כולה.

 

שאול המלך מכריז, מי שינצח אותו, יזכה לשאת את ביתי לאישה. מגיע דוד, והוא מקבל משאול המלך את לבוש השריון שלו. למרות מידתו הגדולה של הבגד, כמידתו של שאול התמיר, הוא תאם את מידתו של דוד.

 

שאול מתפלא וכן שם לב לתעוזתו של דוד, ונזכר בשיחה שהייתה לו עם שמואל הנביא, שאמר לו, אלוקים, כבר החליט להעביר ממך את המלכות ל"רעך הטוב ממך". שאול המלך, יודע שדוד מגיע מ"שבט יהודה", אך הוא מנסה לברר, האם דוד, מזרעו של "פרץ" של בנו של "יהודה" - אב השבט, להם, יש שושלת מלכות בעם ישראל.

 

אומר לו יועצו דואג האדומי, לפני שאתה מברר על כשירותו למלוך, תבדוק אם הוא ראוי להיחשב יהודי. דוד הוא נין של "רות המואבייה" היא הייתה מהעם המואבי עליו נגזר שגם אם מתגייר לא יחשב יהודי עד דור עשירי.

 

עונה לו שר הצבא "אבנר" כתוב בתורה "מואבי", הגזרה על הגברים דווקא שבעם זה, והוא נין "מואבייה".

 

ענה לו דואג האדומי בשאלה: האם, במקום שהוזכר בתורה איסור על איש, אין הכוונה גם על אישה?

 

ענה אבנר, הגזירה על הגברים שבמואבים נגזרה, כיוון, שבהיות עם ישראל במדבר, בדרכם ממצרים לארץ ישראל, הם לא קדמו אותם בלחם ומים. תפקיד זה, של הגברים הוא! ולכן, מואביות, אכן כן יכולות להתגייר!

 

הקשה דואג: אבל הן יכלו לקדם ולארח את היהודיות, לפחות! על זה, לא הייתה לאבנר תשובה.

 

מאות שנים אחורה.

המלאכים, שבאו לאברהם, רוצים "פסק הלכה" לגבי הצלת "לוט הרשע" בגלל אותו "דוד" הצאצא הזה, שיהדותו עדיין איננה ברורה. כיוון, ש"התורה, לא בשמים היא", הם באים לגדול הדור, לאברהם: "איה שרה אשתך" הם שואלים. כלומר, האם זה מתפקיד הנשים לקדם ולארח זרים? אברהם ענה, "הנה באהל". כלומר, אין זה תפקידן. בכך, הכשיר בעצם את יהדותו של דוד.

 

מבין, שלושת המלאכים ושליחותיהם השונות, המלאך "מיכאל" בא לבשר על המשכת השושלת – על לידת יצחק וגם להציל את לוט, שממנו יצא דוד המלך שהוא גם המסיים של המלכות הישראלית – כשיבוא ויגאלנו בתור המשיח. ("ארשת שפתינו" בשם ח 'הרי"ם)

 

זה ההסבר, למה אברהם לוקח איתו את לוט הרשע מחרן ולאחר מכן, נילחם, מתי שנודע לו שלוט נשבה במלחמה.

 

הם טופחו, מה איתי?

כך הן פעולותיו המופלאות של אלוקינו "סוף מעשה במחשבה תחילה" במעשה אחד, מטפח "קורא הדורות" את ראשית ואחרית עמו גם יחד.

 

רק אנו, מסוגלים להתרעם על בוראנו, בגלל קשיי חיינו. אמנם, מהיהודי הראשון ועד המשיח, שטופחו יחד, לא נעלמה תוכנית חייו של אף יהודי. אפילו לא התכנית המתוסבכת שלי... על כל פרטיה... כל פרטיה...

 

בקרוב מאוד:

יבוא משיח בן דוד לגאול אותנו, והוא יעשה קידוש על יין, ויאמר, "כוס ישועות אשא...", "אשא" ראשי תיבות "איה שרה אישתך" – מלך המשיח יאמר לנו: בזכות פסק הדין של אברהם למלאכים, הנני עכשיו גואלכם!