חידות ותשבצים לפרשת חוקת | ד"ר אמיר שוורץ

  קל בינוני

 1. אותה הפרה טיהרה
 2. מקרה ....... הטמא מטהר המטהר מטמא
 3. מה יגידו .... הקיר
 4. תלונות בני ישראל לא מעטים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

פרה מיוחדת

לא שונה

קרקע

צבע  ארגמני

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

כפול

לאומים

גועים

צעדי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מקום ומקומות

מחפשים

כלי עבודה

מקומותי

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

קשה

דוגמא עד למים עד אין סוף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת חוקת

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מהבקר
 2. התיר חוטים מהבגד
 3. מונח חשמלי 
 4. מקום לריפוי אנשים
 5. איש חלש
 6. היא מטהרת אותנו

 

 

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פרשת חוקת

פתרונות

  קל בינוני

 1. אותה הפרה טיהרה
 2. מקרה ....... הטמא מטהר המטהר מטמא
 3. מה יגידו .... הקיר
 4. תלונות בני ישראל לא מעטים

 

1

2

3

4

1

ט

מ

א

ה

2

מ

ו

ז

ר

3

א

ז

ו

ב

4

ה

ר

ב

ה

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

פרה מיוחדת

לא שונה

קרקע

צבע  ארגמני

 

הפתרון

אדומה

דומה

אדמה

אדום

2

הגדרה

כפול

לאומים

גועים

צעדי

 

הפתרון

פעמים

עמים

פעים

פעמי

3

הגדרה

מקום ומקומות

מחפשים

כלי עבודה

מקומותי

 

הפתרון

אתרים

תרים

אתים

אתרי

 

 

 

מילת הגיון

קשה

דוגמא עד למים עד אין סוף

משל+ ים = משלים

 

 

תשבץ פירמידה פרשת חוקת

1

פ

ר

 

 

 

 

 

2

פ

ר

ם

 

 

 

 

3

א

מ

פ

ר

 

 

 

4

מ

ר

פ

א

ה

 

 

5

א

ד

מ

ר

פ

ה

 

6

פ

ר

ה

א

ד

מ

ה

 

 

 1. מהבקר
 2. התיר חוטים מהבגד
 3. מונח חשמלי
 4. מקום לריפוי אנשים
 5. איש חלש
 6. היא מטהרת אותנו