חידות ותשבצים לפרשת דברים | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת דברים

  1. שר לשעבר
  2. שורץ על הארץ
  3. אסור להתגרות בהם
  4. ... תורה הוא חומש דברים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

בסיס צבא ומקום ישוב תנכי

לא רחבים

נמצאים בתלי

המגרש שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

בזרוע...

עבודה בנול

מנהג אישי

נמצא בשפוע

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שביל

ענוג

שפוף

גר

 

 

חידת הגיון

משוחח להרבה מים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת דברים

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מרכז

2. איש רע

3. פילולוג

4. השף

5. טלה מהצאן

6. עוג.....

 

 

 

פרשת דברים

 

 פתרונות

 

  1. שר לשעבר
  2. שורץ על הארץ
  3. אסור להתגרות בהם
  4. ... תורה הוא חומש דברים

 

1

2

3

4

1

ב

ר

ע

מ

2

ר

ו

מ

ש

3

ע

מ

ו

נ

4

מ

ש

נ

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

בסיס צבא ומקום ישוב תנכי

לא רחבים

נמצאים בתלי

המגרש שלי

 

הפתרון

חצרים

צרים

חצים

חצרי

2

הגדרה

בזרוע...

עבודה בנול

מנהג אישי

נמצא בשפוע

 

הפתרון

נטויה

טויה

נטיה

נטוי

3

הגדרה

שביל

ענוג

שפוף

גר

 

הפתרון

דרך

רך

דך

דר

 

 

 חידת הגיון

משוחח להרבה מים  

ד

ב

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

ל

ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

נ

ב

ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ב

ל

ש

ן

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ה

ב

ש

ל

ן

 

 

 

 

 

 

 

5

ב

ן

ה

כ

ב

ש

 

 

 

 

 

 

6

מ

ל

כ

ה

ב

ש

ן