חידון חרוזים ושמות ויחי | ד"ר אמיר שוורץ

ברכת הבנים והמשך התפתחות עם ישראל לקראת הגאולה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

בבריאה ה' הפריד בין ארץ לשמים

נוזל חיוני המאפשר חיים

 

חובה על אזרח לשלם מס

מוצרים שליליים

 

המילה שלום על לשונו שגור

הנולד לשחל חיה קטנה

 

הוא חי הרבה הרבה שנים

גדת הנחל לצידה זורמים

 

האיש שחה נגד הזרם

חיית בית הסוחבת משאות

 

הילד העיף באויר עפיפון

נחש ארסי

 

את היין יוצרים ביקב

החלק האחורי של הרגל למטה

 

בירושלים תיכון ידוע פלך

אוכל גורמה

 

האציל כעס על עבדו בחימה שפוכה

חיה מהירה עדינה ואוכלת עשב

 

קיבוץ בצפון ליד נהריה נקרא אושרת

ילד טוב

 

שכונה  ברחובות הנקראת שעריים

רץ מהר כמו זרימה גדולה בנהר

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת ויחי

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר בישראל במרכז גבעתיים

מעצמה עתיקה

 

הוא כל כך שמח ששר בלוז

שקד גרעין

 

ארגון ההופך מי ביוב למים ניגרים שפד"ן

עיר בעירק כורדיסטן עתיקה מאוד

 

האלון הבודד בגוש עציון לא נכרת

מקום קבורתה של אם האומה

 

מה יש לאשה ואין לגבר רחם

מוזכרת גם במגילת רות

 

היתכן? חי ואינו נושם?

ארץ המפלט של בני יעקב

 

הדיבל בעברית נקרא מיתד

בדרכו האחרונה שם יעקב חנה

 

להפוך לפחות גז זה להתעדן

שם מקום ליד הנהר

 

חיילי אוייב השאירו בשטח את הנעליים

המצרים התאבלו מרות של מות יעקב שם

 

המחנך שהפך למורה

ליד חברון

 

 

 

חידון פרשת ויחי תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. פרשתינו
 2. אבי 12 השבטים
 3. בודק וסקרן

4.

 

תפזורת מילים – פרשת ויחי

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 10 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ב

ע

ו

ב

ר

י

ו

ל

י

ה

ב

כ

י

י

ו

א

ק

ש

נ

ז

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

כ

ר

מ

ב

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ד

ש

ב

ע

ע

ש

ר

ה

ב

ה

ת

י

ע

מ

ק

ע

ד

א

ב

ה

ו

ו

ע

ש

מ

ש

ו

ר

י

ע

ס

ע

נ

ע

ת

ד

י

א

ר

ב

ע

מ

א

ו

ת

ה

ש

נ

י

נ

ש

ה

ו

ו

ש

ל

ח

ש

י

ר

ב

ב

י

ש

ט

י

ש

ש

כ

ר

נ

ר

 

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

מ

ע

ע

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

ר

ק

ב

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שבע עשרה, שבע, ארבעים, מאה, שני, שנים עשר, ארבע מאות (רמז מערת המכפלה), שבעים, שבעת, מאה ועשר.

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

נ

ח

ש

ר

ל

ס

 

מ

פ

 

ו

פ

א

ר

י

ה

נ

ב

י

ל

פ

ו

פ

א

ל

ג

ו

ר

ת

ק

ה

ה

נ

מ

ל

ל

 

ח

ת

ח

י

 

 

 1. .......שלוחה
 2. .....גרם
 3. גור.......
 4. כפוף קטן
 5. זוחל מפחיד
   

רמז: חיות בפרשה

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות ויחי תשע"ח

ברכת הבנים והמשך התפתחות עם ישראל לקראת הגאולה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

בבריאה ה' הפריד בין ארץ לשמים

נוזל חיוני המאפשר חיים

פחז כמים

חובה על אזרח לשלם מס

מוצרים שליליים

כלי חמס

המילה שלום על לשונו שגור

הנולד לשחל חיה קטנה

אריה גור

הוא חי הרבה הרבה שנים

גדת הנחל לצידה זורמים

חוף ימים

האיש שחה נגד הזרם

חיית בית הסוחבת משאות

חמור גרם

הילד העיף באויר עפיפון

נחש ארסי

שפיפון

את היין יוצרים ביקב

החלק האחורי של הרגל למטה

יגוד עקב

בירושלים תיכון ידוע פלך

אוכל גורמה

מעדני מלך

האציל כעס על עבדו בחימה שפוכה

חיה מהירה עדינה ואוכלת עשב

איילה שלוחה

קיבוץ בצפון ליד נהריה נקרא אושרת

ילד טוב

בן פורת

שכונה  ברחובות הנקראת שעריים

רץ מהר כמו זרימה גדולה בנהר

פחז כמים

 

מקומות  ושמות בפרשת ויחי

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר בישראל במרכז גבעתיים

מעצמה עתיקה

מצרים

הוא כל כך שמח ששר בלוז

שקד גרעין

לוז

ארגון ההופך מי ביוב למים ניגרים שפד"ן

עיר בעירק כורדיסטן עתיקה מאוד

פדן

האלון הבודד בגוש עציון לא נכרת

מקום קבורתה של אם האומה

אפרת

מה יש לאשה ואין לגבר רחם

מוזכרת גם במגילת רות

בית לחם

היתכן? חי ואינו נושם?

ארץ המפלט של בני יעקב

גשן

הדיבל בעברית נקרא מיתד

בדרכו האחרונה שם יעקב חנה

גרן האטד

להפוך לפחות גז זה להתעדן

שם מקום ליד הנהר

עבר הירדן

חיילי אוייב השאירו בשטח את הנעליים

המצרים התאבלו מרות של מות יעקב שם

אבל מצרים

המחנך שהפך למורה

ליד חברון

ממרא

 

 

חידון פרשת ויחי תשעח

 

1

2

3

4

1

ו

י

ח

י

2

י

ע

ק

ב

3

ח

ק

ר

נ

4

י

ב

נ

ה

 

 

 1. פרשתינו
 2. אבי 12 השבטים
 3. בודק וסקרן

4.

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת ויחי

 

מצא המילים מספרים מפרשת השבוע ( 10 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ש

ב

ע

ו

ב

ר

י

ו

ל

י

ה

ב

כ

י

י

ו

א

ק

ש

נ

ז

מ

א

ה

ר

מ

נ

א

כ

ר

מ

ב

מ

ל

א

ק

ט

ש

י

מ

ד

ש

ב

ע

ע

ש

ר

ה

ב

ה

ת

י

ע

מ

ק

ע

ד

א

ב

ה

ו

ו

ע

ש

מ

ש

ו

ר

י

ע

ס

ע

נ

ע

ת

ד

י

א

ר

ב

ע

מ

א

ו

ת

ה

ש

נ

י

נ

ש

ה

ו

ו

ש

ל

ח

ש

י

ר

ב

ב

י

ש

ט

י

ש

ש

כ

ר

נ

ר

 

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

מ

ע

ע

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

ר

ק

ב

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

א

ל

ו

נ

כ

ע

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שבע עשרה, שבע, ארבעים, מאה, שני, שנים עשר, ארבע מאות (רמז מערת המכפלה), שבעים, שבעת, מאה ועשר.

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

נ

ח

ש

ר

ל

ס

 

מ

פ

 

ו

פ

א

ר

י

ה

נ

ב

י

ל

פ

ו

פ

א

ל

ג

ו

ר

ת

ק

ה

ה

נ

מ

ל

ל

 

ח

ת

ח

י

 

 

 1. .......שלוחה
 2. .....גרם
 3. גור.......
 4. כפוף קטן
 5. זוחל מפחיד
   

רמז: חיות בפרשה

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חברותא

פרשת השבוע: בחוקותי

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו