רכוש גדול - לכבוד שמים | עלון בית דוד

ויאמר ה' אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה, כשלחו כלה גרש יגרש אתכם מזה:
דבר נא באזני העם, וישאלו איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב: (שמות יא א-ב)
 
אין נא אלא לשון בקשה, בבקשה ממך הזהירם על כך, שלא יאמר אותו צדיק אברהם, ועבדום וענו אותם קיים בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול לא קיים בהם (רש"י)
 
הבטחת הרכוש הגדול היא לפי מיעוט הבנתנו "פרט שולי", שאין לו קשר עם היציאה והגאולה בעצמה. אך המעיין בפרשיות אלה יראה בבירור, שאין זה נכון. כבר בפגישה הראשונה שקיים משה עם זקני ישראל דיבר באריכות על ענין זה, כאילו שבכך תלויה ההצלה. מה פשר הדבר?  ומדוע באמת הובטחה הבטחה זו לאברהם אבינו?
 
אנו מאמינים באמונה שלימה, שאין בריה בעולם שבידה לעשות דבר נגד רצונו ית'. הרשע שאינו שומע מרצונו הטוב בקול בוראו, יעשה זאת שלא מרצונו, אלא שלא יקבל על זה שכר; גם הרשעים הם עבדי ה', ואין מלפניו ית' כל מניעה לקיים את מה שהוא חפץ, בדרך הטבע או שלא בדרך הטבע. אך דבר אחד עדיין חסר כאן, לכאורה. הלא סוף כל סוף כשהרשע מקיים את רצון ה' אין זה מרצונו הטוב, הוא עושה זאת מתוך ההכרח, ואם כן הלא חסר כאן כבוד שמים !
 
אך טעות היא בידינו. כשהקב"ה מסבב את הסיבות ומכריח את הרשעים למלאות את רצונו, הוא עושה זאת בדרך שימלאו את רצונו - בשמחה!
 
ידוע הוא המשל העממי, על האיכר שהכניס את העז לדירתו הצרה, כדי שבצאתה מהדירה ירגיש שדירתו היא בעצם מרווחת... כך נוהגת ההשגחה העליונה גם בענין זה. לדוגמה, אדם שנגזר עליו שיפסיד מאה שקל; אם הוא צדיק, הוא מקבל את הגזירה בשמחה. 
 
אך הרשע, כיצד עושים לו? מן השמים שולחים גנבים שיגנבו את רכבו היקר. בעל הבית נבהל, ומיד שוכר אדם שירדוף אחרי הגנבים. 
נתמזל מזלו, והלה מוצא את הגניבה תוך שעה. ההפסד שלו הוא בסך הכל מאה שקל... בעל הבית מאושר, מודה לה' ושש ושמח על גורלו הטוב... הוא הפסיד "רק" מאה שקל!
 
כך נהג הקב"ה עם פרעה והמצרים.
מלך בשר ודם היה מכריח את פרעה לקיים את רצונו בכל מיני אמצעי כפיה; אך הקב"ה רצה שיקיים זאת בחפץ לב ובשמחה. מה עשה? הביא עליו עשר מכות, ובסופם מכות בכורות. 
 
כך הגיעו למצב ששילוחם של ישראל היתה עבורם הצלה! כשנענו להפצרת המצרים לעזוב מיד את הארץ, עשו להם בני ישראל טובה;
המצרים התחננו לפניהם שילכו עוד בלילה, אך הם לא הסכימו לברוח כגנבים בלילה, ביקשו לצאת ביד רמה, לאור היום. המצרים נשמו לרווחה, ששו ושמחו! 
 
אלה היו גילויי שמחה רגעיים. עדיין לא הומצאו אז מצלמות שינציחו את המעמד, ויתכן שבני ישראל שהיו טרודים בהכנות לנסיעה לא הבחינו בגודל השמחה שבלב המצרים. אך היה דבר אחד שנתן ביטוי לשמחתם של המצרים, "כמזכרת" לדורות.
 
אלה היו כלי הכסף וכלי הזהב, שקיבלו היהודים מידם של המצרים. בתחילה ביקשו אותם בשאלה, אך עם הגירוש הפכו כלים אלה לרכושם החוקי, שהרי בעליהם ויתרו עליהם מרצונם. המצרים אף הוסיפו להם בזמן הגירוש כלי כסף וזהב מעבר למה ששאלו, כדי להביע את סיפוקם ואת שמחתם מיציאת בני ישראל; כך מפורש בדברי רש"י בפרשה זו על הפסוק "וה' נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום": "אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם, אתה אומר אחד - טול שנים ולך!"
זו היתה ההבטחה שקיבל אברהם אבינו בברית בין הבתרים - היציאה ממצרים לא תהיה יציאה כפויה, הם לא ישוחררו כמי שעושים לו טובה, אלא אדרבה, הרכוש גדול יוכיח כאלף עדים, שבני ישראל יצאו ביד רמה, ותתקיים בכך שאיפתו האמיתית והבלעדית של אברהם אבינו: שיתגלה כבוד שמים בכל תקפו וזוהרו !
 
(ע"פ אהל יעקב)

חברותא

פרשת השבוע: דברים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו