חידון שמות וחרוזים פרשת יתרו | ד"ר אמיר שוורץ

חידון חרוזים  ושמות פרשת יתרו  תשע"ח

מעמד הר סיני עשרת הדברות

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

החקלאות המודרנית בארץ החלה בהדרים

מלך העופות

 

הן רגמו אותו באבנים

לא לווים ולא ישראלים

 

אמר האב: אין לפחד או לחשוש

עם סגולה

 

אל תלכו אחור אלה לפנים

לא צעירים

 

הבגד לא היה נקי אלה מוכתם

לבשו בגדיהם ו....

 

הם נעו על הגלים עם גלשן

תמרות אש ו......

 

התלמיד היה מעולה כי היה חרשן

כור היתוך

 

ישוב הגבול הייתה עיירת ספר

כלי קודש לראש השנה

 

הבנות בכיתה את המורה זוכרות

אנשי משפט בפרשה

 

היה תור וכולם דוחפים

אנשים בכירים בפרשה

 

היה רב ושמו אביחיל

אנשי עוז ואומץ

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת יתרו  וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר במרכז וזו גבעתיים

אימפריה עתיקה

 

את היפה ראו עיני

ישימון בחצי אי

 

החיל האמיץ היה מסתערב

שם אחר להר קדוש

 

הרפתן לעובד:" את הפרה האבס"

מקום בסיני

 

הבן לאימו תוציאי לי את כיני

הר קדוש

 

האיש כל דבר לא עשה בזמן והיה דחיין

ארץ שכנה ליד מצרים

 

הליסטים הם גנבים ושודדים

מדבר בין סיני וישראל

 

היה חורף והאישה נעלה מגפיים

עיר מיוחדת בישראל

 

האיש רצונותיו היו מודחקים

70 שמות לו

 

המקום הקדוש והרבה נורא

אשתו של משה

 

 

 

חידון פרשת יתרו  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. את הבלון הוא:..........
  2. הוא חובב
  3. בחלומו של פרעה הן הופיעו
  4. למשה היה רעואל שהוא ה......שלו

תפזורת מילים – פרשת יתרו

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

מ

ב

ל

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ש

צ

ש

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

מ

ב

פ

ס

ל

ח

מ

פ

ז

ו

ש

צ

א

ה

ר

ט

נ

א

ל

ו

ק

י

כ

א

א

מ

ט

ש

י

מ

ת

פ

ט

ר

ו

י

ל

ה

ר

ה

ת

י

ר

י

ב

ע

י

ם

ר

י

ב

ה

ע

ג

מ

ל

ש

י

נ

מ

ר

ח

מ

ר

ת

ד

ר

א

ח

א

מ

נ

ס

ו

ב

ה

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

מ

י

מ

ר

ת

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ת

מ

ו

נ

ה

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ח

מ

ל

ק

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ש

מ

ו

ר

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

ב

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

נ

ד

ח

ם

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

ריבעים, אלוקיך, אנכי, לא תישא, עננים, תחמוד , שמור , זכור, משפט, נשרים , פסל, תמונה, ארץ,.

 

 

תפזורת הגיון  קשה

נ

א

ג

ו

ע

ל

י

ת

מ

ז

י

כ

ר

ט

נ

ו

ר

ע

ש

ת

מ

ר

כ

ב

ו

ת

ג

נ

ב

ה

נ

ש

ת

ר

צ

ח

ו

ה

ר

ו

ל

נ

נ

ר

ל

מ

ר

פ

ת

מ

פ

פ

א

ת

י

ו

ז

צ

י

ו

ז

ק

פ

ר

ם

ד

ע

פ

ר

ת

 

 

מתוך עשרת הדברות: לא, לא, לא, לא, לא

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות פרשת יתרו  תשע"ח

מעמד הר סיני עשרת הדברות

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

החקלאות המודרנית בארץ החלה בהדרים

מלך העופות

נשרים

הן רגמו אותו באבנים

לא לווים ולא ישראלים

כהנים

אמר האב: אין לפחד או לחשוש

עם סגולה

גוי קדוש

אל תלכו אחור אלה לפנים

לא צעירים

זקנים

הבגד לא היה נקי אלה מוכתם

לבשו בגדיהם ו....

שמלותם

הם נעו על הגלים עם גלשן

תמרות אש ו......

עשן

התלמיד היה מעולה כי היה חרשן

כור היתוך

כבשן

ישוב הגבול הייתה עיירת ספר

כלי קודש לראש השנה

שופר

הבנות בכיתה את המורה זוכרות

אנשי משפט בפרשה

שרי עשרות

היה תור וכולם דוחפים

אנשים בכירים בפרשה

שרי אלפים

היה רב ושמו אביחיל

אנשי עוז ואומץ

אנשי חיל

 

 

מקומות  ושמות בפרשת בשלח וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר במרכז וזו גבעתיים

אימפריה עתיקה

מצרים

את היפה ראו עיני

ישימון בחצי אי

מדבר סיני

החיל האמיץ היה מסתערב

שם אחר להר קדוש

חורב

הרפתן לעובד:" את הפרה האבס"

מקום בסיני

שדה כובס

הבן לאימו תוציאי לי את כיני

הר קדוש

הר סיני

האיש כל דבר לא עשה בזמן והיה דחיין

ארץ שכנה ליד מצרים

מדין

הליסטים הם גנבים ושודדים

מדבר בין סיני וישראל

רפידים

היה חורף והאישה נעלה מגפיים

עיר מיוחדת בישראל

ירושלים

האיש רצונותיו היו מודחקים

70 שמות לו

הר האלוקים

המקום הקדוש והרבה נורא

אשתו של משה

צפורה

 

 

חידון פרשת יתרו  תשעח

 

1

2

3

4

1

נ

י

פ

ח

2

י

ת

ר

ו

3

פ

ר

ו

ת

4

ח

ו

ת

נ

 

 

  1. את הבלון הוא:..........
  2. הוא חובב
  3. בחלומו של פרעה הן הופיעו
  4. למשה היה רעואל שהוא ה......שלו

 

 

תפזורת מילים – פרשת יתרו

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

מ

ב

ל

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ש

צ

ש

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

מ

ב

פ

ס

ל

ח

מ

פ

ז

ו

ש

צ

א

ה

ר

ט

נ

א

ל

ו

ק

י

כ

א

א

מ

ט

ש

י

מ

ת

פ

ט

ר

ו

י

ל

ה

ר

ה

ת

י

ר

י

ב

ע

י

ם

ר

י

ב

ה

ע

ג

מ

ל

ש

י

נ

מ

ר

ח

מ

ר

ת

ד

ר

א

ח

א

מ

נ

ס

ו

ב

ה

ר

נ

י

ש

ש

מ

ו

מ

י

מ

ר

ת

י

ע

ב

ב

מ

ש

ה

ד

ת

מ

ו

נ

ה

ז

ו

ת

י

י

כ

ש

ש

ח

מ

ל

ק

ר

ר

צ

נ

ס

מ

נ

כ

ש

מ

ו

ר

ב

ע

ח

א

צ

ק

ר

ת

א

ל

ו

ב

ש

ה

ה

ל

נ

ח

א

א

ה

י

נ

ד

ח

ם

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

ריבעים, אלוקיך, אנכי, לא תישא, עננים, תחמוד , שמור , זכור, משפט, נשרים , פסל, תמונה, ארץ,.

 

 

תפזורת הגיון  קשה

נ

א

ג

ו

ע

ל

י

ת

מ

ז

י

כ

ר

ט

נ

ו

ר

ע

ש

ת

מ

ר

כ

ב

ו

ת

ג

נ

ב

ה

נ

 

ת

ר

צ

ח

ו

ה

ר

ו

ל

נ

נ

ר

ל

מ

ר

פ

ת

מ

פ

פ

א

ת

י

ו

ז

צ

י

ו

ז

ק

פ

ר

ם

ד

ע

פ

ר

ת

 

 

מתוך עשרת הדברות: לא, לא, לא, לא, לא

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

חברותא

פרשת השבוע: דברים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו