חידון חרוזים ושמות פרשת תצוה תשע"ח | ד"ר אמיר שוורץ

הקמת המשכן בגדים וקורבנות במשכן המשך  תחילת הדרך

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הרמטכל היה בוגי יעלון

איתו מצלצלים

 

הירח הקטן הוא סהרון

ממנהיגי העם בצאתם ממצרים

 

על המשכן רוח אלוקים מרחפת

על ראשו הייתה

 

כל חיה את שלה קיבלה הנתח

בקידמת הראש

 

התורה דאגה ליתומים ואלמנות

דורנות

 

המלחמה החלה ללא התראות

חוליות חוליות

 

את הריקמה האשה קולעת

נחפרת באדמה

 

את השטן מלווים השדים

אותם לובשים

 

את האסירים בערב היה כולאם

אבנים יקרות בחושן הכהן

 

הנשים אכלו לאחר שהיו מורעבות

הבגדים לכהן הגדול היו מוכנים...

 

מה שקרה כל הפך ליתרון

ההיפך משכחה

 

 

 

מקומות  ושמות בפרשת תצוה וההפטרה

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

 

חידון פרשת תצוה   תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. דרגת איכות גבוהה בשמן
 2. אמתלה
 3. משחק ילדים
 4. פרשתינו

 

תפזורת מילים – פרשת תצוה

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ת

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

נ

ד

א

מ

ב

ר

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ל

ש

מ

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

י

ח

מ

ק

ז

ו

מ

ק

ל

ל

ר

ט

נ

ש

ב

ו

צ

ה

כ

ר

א

מ

א

ש

י

מ

ת

ר

ש

ו

ו

י

ש

ה

ר

ד

מ

י

א

ו

ק

י

מ

ו

ת

ו

מ

י

מ

כ

מ

ח

ב

ת

ת

ש

ר

ת

ה

ר

ת

מ

ש

ו

ל

ד

כ

ר

כ

ב

י

מ

ר

נ

י

פ

ש

מ

ו

ר

ת

נ

ר

ת

י

ע

ב

ב

ה

י

ה

ל

ו

מ

ש

ה

י

מ

ו

ת

י

י

ש

ש

ש

ב

נ

ל

כ

ר

ז

צ

נ

ס

מ

פ

ט

ד

ה

ו

ר

פ

א

ו

ר

ב

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ר

ה

ז

נ

ח

א

א

ג

י

נ

ד

ב

ת

ת

ע

ש

ו

נ

ד

 

 

אורים ותומים, אדם, פטדה, ברקת, משכן  יהלום, לשם שבו אחלמה תרשיש, ישפה שוהם.

 

תפזורת הגיון  קשה   

נ

א

ג

ח

מ

ח

י

ת

מ

כ

נ

ב

ר

א

פ

ו

ד

ר

ש

ל

ה

פ

ש

ו

ר

ש

ג

ש

ב

ב

נ

ל

כ

ת

ו

נ

ת

י

ם

ה

ל

ח

ח

ש

ל

ר

ר

ר

ז

מ

פ

נ

נ

ב

י

כ

ז

צ

ב

ו

ז

ק

מ

צ

נ

פ

ת

פ

ח

ת

 

בגדי קודש :

 1. שלמה
 2. ...... משפט
 3. .......קרב
 4. מאבני החושן
 5. כובע שפיצי
 6. חידון למוח

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

פתרונות חידון חרוזים  ושמות פרשת תצוה   תשע"ח

הקמת המשכן בגדים וקורבנות במשכן המשך  תחילת הדרך

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הרמטכל היה בוגי יעלון

איתו מצלצלים

פעמון

הירח הקטן הוא סהרון

ממנהיגי העם בצאתם ממצרים

אהרון

על המשכן רוח אלוקים מרחפת

על ראשו הייתה

מצנפת

כל חיה את שלה קיבלה הנתח

בקידמת הראש

מצח

התורה דאגה ליתומים ואלמנות

דורנות

מתנות

המלחמה החלה ללא התראות

חוליות חוליות

שרשרות

את הריקמה האשה קולעת

נחפרת באדמה

תולעת

את השטן מלווים השדים

אותם לובשים

בגדים

את האסירים בערב היה כולאם

אבנים יקרות בחושן הכהן

אבני שוהם

הנשים אכלו לאחר שהיו מורעבות

הבגדים לכהן הגדול היו מוכנים...

מוסבות

מה שקרה כל הפך ליתרון

ההיפך משכחה

זכרון

 

 

מקומות  ושמות בפרשת תצוה וההפטרה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הודי הפך לנהר

מקום גבוה

הר

הילד הרע חשב לעשות תעלול

מיצר

גבול

על הארץ זחל לו שרץ

כיברת אדמה

ארץ

שאל הילד את אבא מה רע?

סיוע

עזרה

איך נראה השואל?

משמות הר הבית

הראל

משמות הארבה הוא החגב

מבני אהרון

נדב

היא הייתה בהירה עם נטיה לשחומה

שכונה בירושלים

הר החומה

לקראת אפיה הפעיל הכבשן

מקום מגורים ומקדש

משכן

הוא גרב גרביים

משם ישראל יצאו

מצרים

שם העלה על נש את חודש האביב

לא ישיר

סביב

 

 

חידון פרשת תצוה   תשעח

 

1

2

3

4

1

כ

ת

י

ת

2

ת

ר

ו

צ

3

י

ו

י

ו

4

ת

צ

ו

ה

 

 

 1. דרגת איכות גבוהה בשמן
 2. אמתלה
 3. משחק ילדים
 4. פרשתינו

תפזורת מילים – פרשת תצוה

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ג

י

ת

צ

ו

ה

ת

ע

ש

ו

נ

ד

א

מ

ב

ר

א

ת

י

ש

א

א

א

ב

נ

ע

ש

ל

ש

מ

ל

ח

ב

נ

ש

ר

י

פ

ב

פ

ס

י

ח

מ

ק

ז

ו

מ

ק

ל

ל

ר

ט

נ

ש

ב

ו

צ

ה

כ

ר

א

מ

א

ש

י

מ

ת

ר

ש

ו

ו

י

ש

ה

ר

ד

מ

י

א

ו

ק

י

מ

ו

ת

ו

מ

י

מ

כ

מ

ח

ב

ת

ת

ש

ר

ת

ה

ר

ת

מ

ש

ו

ל

ד

כ

ר

כ

ב

י

מ

ר

נ

י

פ

ש

מ

ו

ר

ת

נ

ר

ת

י

ע

ב

ב

ה

י

ה

ל

ו

מ

ש

ה

י

מ

ו

ת

י

י

ש

ש

ש

ב

נ

ל

כ

ר

ז

צ

נ

ס

מ

פ

ט

ד

ה

ו

ר

פ

א

ו

ר

ב

ק

ר

ה

א

ל

ו

ב

ש

ר

ה

ז

נ

ח

א

א

ג

י

נ

ד

ב

ת

ת

ע

ש

ו

נ

ד

 

 

אורים ותומים, אדם, פטדה, ברקת, משכן  יהלום, לשם שבו אחלמה תרשיש, ישפה שוהם.

 

תפזורת הגיון  קשה  

נ

א

ג

ח

מ

ח

י

ת

מ

כ

נ

ב

ר

א

פ

ו

ד

ר

ש

ל

ה

פ

ש

ו

ר

ש

ג

ש

ב

ב

נ

ל

כ

ת

ו

נ

ת

י

ם

ה

ל

ח

ח

ש

ל

ר

ר

ר

ז

מ

פ

נ

נ

ב

י

כ

ז

צ

ב

ו

ז

ק

מ

צ

נ

פ

ת

פ

ח

ת

 

בגדי קודש :

 1. שלמה
 2. ...... משפט
 3. .......קרב
 4. מאבני החושן
 5. כובע שפיצי
 6. חידון למוח

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

חברותא

פרשת השבוע: שלח

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו