אל יבא בכל עת אל הקודש | בית דוד

והיתה לכם לחקת עולם, בחדש השביעי בעשור לחדש ... וכפר הכהן אשר ימשח אתו ואשר ימלא את ידו לכהן תחת אביו ... וכפר את מקדש הקדש ...
 
פסוקים אלה נאמרו בסוף הפרשה של עבודת יום הכיפורים, ושני דברים מפליאים כאן. קודם כל, מדוע לא נאמר מיד בתחילת הפרשה שמדובר ביום כיפור, אלא סתם "בזאת יבא אהרן אל הקדש", ורק לקראת סוף הפרשה מציינת התורה שכל זה הוא ביום כיפור. ושנית, במשך כל הפרשה מתייחסת תורה לאהרן, "דבר אל אהרן", "בזאת יבא אהרן", "והקריב אהרן", ואילו כאן נאמר "הכהן אשר ימשח אותו", כלומר כל כהן שנמשח בשמן המשחה. הלא דבר הוא !
 
בסוף ספר חכמת אדם מובא על זה תירוץ ששמע מהגאון מוילנא זצ"ל, על פי מה שמפרש במדרש בתחילת הפרשה, "אל יבא בכל עת אל הקדש ... בזאת יבא אהרן", שיכול ליכנס אימת שירצה, ובלבד שיבא בענן הקטרת ובשאר דברים האמורים כאן, וכל זה באהרן עצמו, אבל בשאר כהנים גדולים נאמר בסוף הפרשה "אחת בשנה", ולא יותר. ומעתה מובן מאד, ששני חלקים יש בפרשה זו, בתחילה מדובר על אהרן בעצמו, שהוא אינו נכנס ביום כיפור בדוקא אלא בכל עת שירצה ליכנס, ולכן לא נאמר שם שמדובר ביום כיפור, ואילו בסוף הפרשה כשנאמר "והיתה זאת לכם לחוקת עולם" מדובר על יום כיפור, שאז נכנסים גם שאר כהנים גדולים, דהיינו "אשר ימשח אותו", ולכן לא הוזכר שם "אהרן" בדוקא.
 
ומעתה מובנים שני קשיים נוספים בפרשה זו. בפסוק ה' הוזכר שיקח [מאת בני ישראל] איל לעולה, ולפי דעה אחת הוא האיל של מוספים שהוזכר גם בפרשת פנחס יחד עם שאר קרבנות המוספים. מדוע באמת הוזכר כאן, ומדוע לא הוזכרו שאר קרבנות של מוספין? לפי דברינו מובן, שכוונת התורה לומר שאיל זה מלבד שהוא חלק מהמוסף, הוא גם אחד מהקרבנות שעל אהרן להביא בבואו "בכל עת", ולאו דוקא ביום כיפור, והרי המוסף אינו נוהג אלא ביום כיפור, וכשאהרן יכנס לקה"ק באמצע השנה אינו מביא מוסף, ורק את האיל הזה עליו להביא, ולכן היה צורך לפרט אותו גם כאן .
 
ועוד, בפסוק כ"ג [אחרי שגמר את עבודת הפר ושני השעירים] נאמר "ובא אהרן אל אהל מועד [היינו שנכנס לקה"ק כדי להוציא את הכף והמחתה של קטורת], ופשט את בגדי הבד וכו' ". בפשוטו נאמר כאן שמיד לאחר גמר עבודות הפנים יוציא את הכף והמחתה ויפשוט את בגדי הלבן וילבש בגדי זהב. אך חז"ל אמרו שפסוק זה נאמר שלא על הסדר, ובאמת עליו להקריב מקודם את שאר קרבנות היום [בבגדי זהב], ורק אחר כך חוזר ולובש בגדי לבן כדי להוציא כף ומחתה. ובאמת פלא הוא, מדוע לא נאמר הפסוק במקומו הנכון ?
 
אך להנ"ל הדבר פשוט, כי כאן מדובר על מה שאהרן נכנס "בכל עת", ואז אין כאן קרבנות היום אלא פר ושני שעירים בלבד, ואחרי גמר עבודות אלה נכנס מיד להוצאת כף ומחתה, והפסוק נאמר במקומו הנכון, ורק ביום כיפור שיש כאן קרבנות המוספין שהם קודמים להוצאת כף ומחתה, יוצא שהפסוק אינו על הסדר, אבל באמת הרי לא מדובר כאן ביו"כ אלא בכל השנה, ובזה הכל יבא על מקומו בשלום .
 

חברותא

פרשת השבוע: משפטים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו