איך אפשר חס וחלילה לשכוח את הקדוש ברוך הוא | הרב עזריאל יונה

ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים, המוליכך במדבר הגדול והנורא וכו', המוציא לך מים מצור חלמיש המאכילך מן במדבר, ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וכו' והיה אם שכח תשכח את ה' אלוקיך וגו' [דברים ח].

רבי לויטס איש יבנה אומר: מאד מאד היי שפל רוח שתקוות אנוש רמה [אבות פ"ד].

איך יתגאה האדם כל עיקר וסוף הרמה חשובה יותר הימנו? ועל זה אמר מאד מאד הוי שפל רוח, להפליג בדבר ולומר כמה גדול עונשו של גסות הריח והוא מתגאה וכו'. אבל מדה זו של גסות הרוח צריך להתרחק ממנה עד הקצה האחרון, שאין לך מדה קשה ממנה. ורוב העבירות שבתורה תלויות בה. ולא עוד אלא שמשכחת הבורא יתברך מליבו של אדם שנאמר ורם לבבך ושכחת את ה' אלקיך וזו היא ששנינו - שכל כך היא מדה רעה, שצריך להתרחק ממנה הרחק גמור, ולא יהיה בו ממנה כל עיקר כדעת ר' לויטס ומן הטעם שכתבנו, וכן הלכה. [פירוש רבינו יונה שם].

הנה כי כן פשט מחודש בפסוק.

"ושכחת את ה' אלקיך" הוא תוצאה מה"ורם לבבך", סבור בעל 'ברכת מרדכי'.

משום שכדברי הרבינו יונה ה"ורם לבבך" משכחת את הבורא יתברך מליבו של אדם.

נורא ואיום.

אבל לא הסביר רבינו יונה אם עונש, הוא או תוצאה נגרמת, נובעת, מה"ורם לבבך".

האיך מבינים זאת?

עלינו להבין כי לא מדובר כאן אודות נטילת כח הזכרון, במיוחד כאשר הדבר נוגע כלפי ה"ושכחת את ה' אלקיך" אין המדובר בנטילת כח הזכרון כלפי הבורא עולם.

מדובר כאן על נתק, על קרע, על יציאתו של כביכול הריבונו של עולם מתודעתו של גס הרוח.

אמר הכתוב: "תועבת ה' כל גבה לב" [משלי טז].

ואם, לא עלינו, הקדוש ברוך הוא מתעבו, הריהו מסתלק הימנו. הסילוק הזה הוא הוא ה"ושכחת".

אמר רבא: גס רוח אסור להכניסו לבית, דאמרי רבנן כל אדם שיש בו גסות הרוח נכשל באשת איש, שנאמר תועבת ה' כל גבה לב יד ליד לא ינקה רע.

ואפילו גדל כמשה רבנו לא ינקה מדינה של גיהנם. וכל מי שדעתו שפלה עליו הקדוש ברוך הוא מצילו מכל פורעניות שבעולם, שנאמר [ישעיה נז] כי כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים. [כלה רבתי פרק ט]

הנה כי כן - זו היא המדה כנגד מדה.

גבה לב הוא תועבה - הקב"ה מתעבו ומסתלק הימנו.

שפל רוח הוא הוא משכן להקב"ה - הקב"ה שוכן בקרבו.

"כה אמר רם ונשא שוכן עד וקדוש שמו מרום וקדוש אשכון את דכא ושפל רוח, להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים".

חברותא

פרשת השבוע: משפטים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו