חידון ניסן | ד"ר אמיר שוורץ

חידון ניסן

  קל בינוני

 1. חודש המלכים
 2. את דם קורבנו ... על המזבח
 3. במדבר זה קיבלו התורה
 4. איש מופרש מעם

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נוגשי ישראל

מקיפים עיר

נוגשים רעים

איש ערבי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

חותן משה

חיפשו

השתמשו בכלי יריה

ספחת

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מלך מצרים

... תחת טובה

העגל פתח פיו

שילם חובו

 

פתרון

 

 

 

 

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

אחת העונות

 

 

שם אשה

אבי החתן או הכלה

 

 

ברכה מיוחדת לניסן

בר"ח נחנך הבנין

 

 

רוח הקודש

מבני אהרון נהרג בר"ח

 

 

צדקה

 

תשבץ פירמידה ניסן 

1

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מאאתיים
 2. פרא
 3. איש תורני
 4. המקסימלי
 5. לא מלומדים
 6. דג מאכל במים (2)

7.

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

חידון ניסן  תשעז

  קל בינוני

 1. חודש המלכים
 2. את דם קורבנו ... על המזבח
 3. במדבר זה קיבלו התורה
 4. איש מופרש מעם

 

1

2

3

4

1

נ

י

ס

נ

2

י

ת

י

ז

3

ס

י

נ

י

4

נ

ז

י

ר

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נוגשי ישראל

מקיפים עיר

נוגשים רעים

איש ערבי

 

הפתרון

מצרים

צרים

מצים

מצרי

2

הגדרה

חותן משה

חיפשו

השתמשו בכלי יריה

ספחת

 

הפתרון

יתרו

תרו

ירו

יתר

3

הגדרה

מלך מצרים

... תחת טובה

העגל פתח פיו

שילם חובו

 

פתרון

פרעה

רעה

פעה

פרע

 

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

          הגדרה

אחת העונות

אביב

אביבה

שם אשה

אבי החתן או הכלה

חם

חמה

ברכה מיוחדת לניסן

בר"ח נחנך הבנין

משכן

שכינה

רוח הקודש

מבני אהרון נהרג בר"ח

נדב

נדבה

צדקה

 

תשבץ פירמידה ניסן 

1

ר

 

2

ב

ר

 

3

ר

ב

י

 

4

מ

י

ר

ב

 

5

ב

ו

ר

י

ם

 

6

ב

ו

ר

י

י

ם

 

7

ע

י

ב

ו

ר

י

ם

 

 

 1. מאאתיים
 2. פרא
 3. איש תורני
 4. המקסימלי
 5. לא מלומדים
 6. דג מאכל במים (2)

14.

 

הכין: ד"ר אמיר שוורץ