ברכת האילנות | בעז מלט

 

אנו בפתחו של חודש ניסן, ראש החדשים, ובו ישנה מצוה מיוחדת מאוד, אשר אפשר רק פעם אחת בשנה לברכה, והיא ברכת האילנות.
 
מהי ברכה זו? באיזה תנאים יש לברכה? למה דווקא בתקופת ניסן? למה דווקא על אילנות מלבלבים (פורחים), האם לא היה יותר מתאים לברך על האילנות כשהם טעונים פירות יפים וטעימים?
 
 
במסכת ברכות(מ"ג ב) מובאת ההלכה שהיוצא בימי ניסן ורואה אילנות מלבלבים מברך את ברכת האילנות. השולחן ערוך (סימן רכ"ו) כתב שהתנאי לברכה כשרואה אילנות שמוציאים פרח בימי ניסן, כתבו האחרונים דווקא אילנות מאכל, ולפחות צריך שיראה שני אילנות פורחים. הזריזים במצוות משתדלים לברך כבר בראש החודש,ונכון לערוך את הברכה ברוב עם הדרת מלך.
 
נוסח הברכה :ברוך אתה ה', אלקינו מלך העולם, שלא חסר בעולמו דבר(כלום), וברא בו בריות טובות ואילנות טובים ליהנות בהם בני אדם.
 
ובסידורים השונים נוספים מזמורים שונים לברכה לפי העדות השונות.
 
וכתב הבן איש חי על המברך "מי שנזהר בברכה זו - עליו נאמר [בראשית כז, כז-כח] "ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה'"
 
למה נצטווינו לברך את הברכה דווקא בזמן שהאילנות מלבלבים ופורחים ?
 
כאשר העצים יתנו כבר את פרותיהם אנו כמובן שנברך, אבל על הפרות עצמם, כשנבוא לאכול אותם. בשלב הזה העץ כבר גמר את תפקידו (לשנה זו).
 
עניינם של העצים לגדל את הפרות, מיוחדותם מתגלת בלבלוב בצמיחה ובעיקר בפריחתם. האתגר שלנו בברכת האילנות לשמוח ולהודות לה' על תהליך ההתחדשות בטבע, על הפוטנציאל שאנו רואים באילנות.
 
קל לנו לשמוח בחיים כשאנו רואים את הפרי מול העיניים, את התועלת שצומחת לנו לתועלתנו. יותר קשה לנו ללמוד לשמוח בתהליכים, כשהפרי עוד רחוק. גם כשהפרות לאו דווקא יגיעו לפה הפרטי שלנו. האתגר שלנו בברכה מיוחדת זו להשתחרר מהאני הפרטי, לשמוח ולהודות לבורא שלא חיסר בעולמו דבר, להצטרף לשמחת עולם הצומח אשר לנגד עיננו פורח.
 
למה דווקא בחודש ניסן תיקנו לברך את הברכה? כבר בנפשנו אנו מבחינים, בהתעוררות שאוחזת בנו בתקופת האביב לצאת לטבע (אגב חכמינו כתבו שעדיף לצאת מחוץ לעיר על מנת לברך את הברכה). זה הזמן הכי מוכשר להתפעל מיופי הבריאה, לחוש את ההתחדשות שאוחזת בכל. על חודש זה נאמר בתורה "החודש הזה הוא לכם ראש חדשים", הוא הראש להתחדשות.
 
ריבונו של עולם הוציאנו ממצרים, לא בגלל המעשים הטובים שהיו בידינו, לא בגלל שהיו לנו פרות יפים, אלה בשביל הפוטנציאל שהיה טמון בנו, בשביל התורה שנקבל ונביא לעולם כולו.
 
ה' לא טועה, הוא בחר בנו וגאלנו כי הוא מאמין בנו שאנו נגאל יחד איתנו את העולם כולו.
 
בואו ונצא לשדות נתחבר לפריחות ונברך את ברכת האילנות