סוכות ושמחת תורה - זמן שמחתינו! | לוי מגדיאל

'פוקח עורים', זו ברכה שתקנו לברך, אך לא ברכת 'פוקח חרשים'. מדוע?

הסיבה פשוטה! הראיה מתחדשת בכל בוקר. הקב"ה גולל חושך מפני אור, ופוקח את עיניו של הישן. לא כך הוא ביחס לשמיעה. אין התחדשות בבוקר. שהרי גם בלילה אדם שומע היטב, ואפילו מתוך שנתו. לכן לא מברכים על התחדשות השמיעה. א"כ מפליאה ביותר היא ברכת: 'רוקע הארץ על המים'. שהרי הקב"ה העמיד את הארץ כבר ביום השלישי ליצירתו של עולם, ומה התחדש הבוקר שאנו צריכים לברך על כך מחדש???

התשובה היא כך. פירוש המילה 'רוקע' היא 'מרדד'. כמו שכתוב 'וירקעו את הזהב' והתרגום אומר 'וירדדו'. שטיחת דבר דק ופריסתו נקראת 'רקיעה'.

כדור הארץ הוא כל-כולו נוזל רותח וגועש. רק קליפה דקה ודקיקה מסביבו כעטיפת בלון עדינה היא מוצקה ויבשה ובעלת טמפרטורה יציבה. והקליפה הדקיקה הזו היא מזערית ואפסית לעומת כל הכדור. אם חופרים במעמקי האדמה מספר קילומטרים החום הוא אימתני, ואינו מאפשר חיים כלל! ובל נשכח שקוטרו של הכדור הוא למעלה מעשרת אלפים קילומטר! [קו המשוה = היקפו של הכדור הוא ארבעים אלף ק"מ].

כאשר יש פרצה או בקע בקליפה של הכדור, הלבה הרותחת גועשת החוצה, כמפורסם. מכאן נובעת התופעה הידועה של הגייזרים וחמי טבריה.

הקב"ה בגבורתו העצומה והאינסופית, מחזיק בכח אדירים את הלבה הגועשת לבל תכסה פני תבל. זהו אחד הפלאים היותר עצומים של אפשרות החיים על פני הכדור! הכל סוער ורותח וגועש, ובכל רגע ורגע מתחדשת מחדש אפשרות החיים בחסדי היוצר, ברחמיו ובחכמת תבונתו!

על כך אנו מודים בכל בוקר מחדש: 'רוקע הארץ על המים'. מעל פני התוהו ובוהו מתקיימת בהשגחה ניסיית ומפליאה אפשרות לחיים 'יציבים', למראית עין, לפחות.

כך בדיוק זה בכל בחינות החיים. כך זה בבריאות, למשל. הבריאות היא כל-כך שברירית. מאות אלפי ניסים מתרחשים בכל עת בגופו של האדם, במוחו, בלבו, בריאותיו, בכבד ובכליות ובכל מערכותיו המאפשרות חיים בריאים. כל שינוי הוא הרסני!

כך זה במצב הביטחון הבינלאומי. כדור הארץ מכיל חומרי הרס ופצצות שיכולים להרוס אותו עשרות-אלפי פעמים. והידים השולטות על הכפתורים הם ידים של אנשים שלעתים חסרי מצפון ונעדרי אופי, מושחתים ואכזרים. איך?! איך?! איך אנחנו חיים??? ה'יציבות' היא דמיון פורה!

כך זה בכלכלה. כך זה בכל שטח שרק נביט !

היהודי לא משלה את עצמו. היהודי יודע היטב שה'יציבות' של העולם אינה אלא דמיון. דמיון מופרע ותלוש של היצר-הרע האומר לו לאדם: 'עזוב! אתה עוד תשאר כאן לדורי דורות! יהיה בסדר! חדל להעסיק את לבך ומצפונך בשאלות של 'מאין באת, ולאן אתה הולך! לך לעסקיך ותשאיר את ההתפלספות לפילוסופים!'

הסוכה היא המבצר האמיתי! מבצר האמונה והבטחון. תורת ה' מסיני היא הדבר האמיתי ביותר והיציב ביותר שהאדם יכול להתחבר אליה. מבצר היציבות האלוקית האין-סופית של רוקע הארץ על המים !

אין ממה לחשוש ואין ממה להיות חרד. אנו בידיו של אבינו מלכנו, צור-כל-העולמים! זו אכן סיבה טובה ומוצדקת לשמחה עד בלי די!

ושמחת בחגך - והיית אך שמח! אם תשמח בחג ותשאב ממנו אמונה, בטחון ואהבת-תורה במלא חפניך - אתה תשמח בע"ה כל השנה כולה!!!

חג שמח!