חידות ותשבצים לסוכות ושמחת תורה | ד"ר אמיר שוורץ

חידון סוכות    תשעז

  קל בינוני

 1. דתי לעיתים ( ר"ת)
 2. הר בישראל
 3. מארבעת המינים
 4. מארבעת המינים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מהאושפיזין

קבוצת  מתנדבים ידועה

יבקש תשובה

... כרט אשראי

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

.... בחגך והייתה אך שמח

.. זקנתי בראש חוצות

ותתכופף

הוא והשני דצים

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מקור הלולבים

לא מתוקים

מחפשרים

נחמיה ודב.....

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה

הלואי שלא, אצלה, עם געיית הפרה, שיהיה לנצח ( 3, 5 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה סוכות

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

,5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. עוד
 2. פחדן
 3. פחד
 4. בגללה הנזק
 5. שינוי מילים משפה לשפה
 6. מארבעת המינים ברבים

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

חידון סוכות פתרונות   תשעז

  קל בינוני

 1. דתי לפעמים ( ר"ת)
 2. הר בישראל
 3. מארבעת המינים
 4. מארבעת המינים

 

1

2

3

4

1

ד

ת

ל

ע

2

ת

ב

ו

ר

3

ל

ו

ל

ב

4

ע

ר

ב

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מהאושפיזין

קבוצת  מתנדבים ידועה

יבקש תשובה

... כרט אשראי

 

הפתרון

ישראל

שראל

ישאל

ישרא

2

הגדרה

.... בחגך והייתה אך שמח

.. זקנתי בראש חוצות

ותתכופף

הוא והשני דצים

 

הפתרון

ושמחת

שמחת

ושחת

ושמח

3

הגדרה

מקור הלולבים

לא מתוקים

מחפשרים

נחמיה ודב.....

 

פתרון

תמרים

מרים

תרים

תמרי

 

 

מילת הגיון  קשה

הלואי שלא, אצלה, עם געיית הפרה, שיהיה לנצח ( 3, 5 )

ח

ו

ל

ה

מ

ו

ע

ד

 

 

תשבץ פירמידה סוכות

1

ג

ם

 

2

מ

ו

ג

 

3

מ

ג

ו

ר

 

4

ג

ו

ר

מ

ת

 

,5

ת

י

ר

ג

ו

ם

 

6

א

ת

ר

ו

ג

י

ם

 
 1. עוד
 2. פחדן
 3. פחד
 4. בגללה הנזק
 5. שינוי מילים משפה לשפה
 6. מארבעת המינים ברבים

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

חידון שמיני עצרת    שמחת תורה תשעז

קל בינוני

 1. בו התגלה הקב"ה למשה
 2. עליו ניתנה תורה
 3. העיר שחזרה בתשובה
 4. ה' ישמרך ה' יצילך {ר"ת}

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נבחר לסיום התורה

חיה מיללת

יופי

פחד

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

תחילית התורה

עיקרית

X2 המצוה הראשונה

תנא תלמודי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

סידור לחגים

שוב לאחור!!

שנעשה לבן (כ"ח)

ההצגה שלו

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה

לא כאן פחד העוף ממיני היונה החמישי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה שמחת תורה

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

,5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. מילת זירוז
 2. שיר
 3. קפצו
 4. עבודה במשמרות ( כ"ח)
 5. מרידה מתחת לרדר
 6. מסיים בעליה אחרונה של וזאת הברכה

הכין: ד"ר  אמיר שוורץ

חידון שמיני עצרת    שמחת תורה תשעז  פתרונות

קל בינוני

 1. בו התגלה הקב"ה למשה
 2. עליו ניתנה תורה
 3. העיר שחזרה בתשובה
 4. ה' ישמרך ה' יצילך {ר"ת}

 

1

2

3

4

1

ה

ס

נ

ה

2

ס

יי

נ

י

3

נ

נ

ו

ה

4

ה

י

ה

י

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נבחר לסיום התורה

חיה מיללת

יופי

פחת

 

הפתרון

חתן

תן

חן

חת

2

הגדרה

תחילית התורה

עיקרית

X2 המצוה הראשונה

תנא תלמודי

 

הפתרון

בראשית

ראשית

ברית

בר אשי

3

הגדרה

סידור לחגים

שוב לאחור!!

שנעשה לבן (כ"ח)

ההצגה שלו

 

פתרון

מחזור

חזור

מחור

מחזו

 

 

מילת הגיון  קשה

לא כאן פחד העוף ממיני היונה החמישי

ש

מ

ח

ת

ת

ו

ר

ה

 

 

תשבץ פירמידה שמחת תורה

1

נ

ו

 

2

ר

ו

ן

 

3

נ

ת

ר

ו

 

4

ת

ר

נ

ו

ת

 

,5

ח

ת

ר

נ

ו

ת

 

6

ח

ת

ן

ת

ו

ר

ה

 
 1. מילת זירוז
 2. שיר
 3. קפצו
 4. עבודה במשמרות ( כ"ח)
 5. מרידה מתחת לרדר
 6. מסיים בעליה אחרונה של וזאת הברכה

הכין: ד"ר  אמיר שוורץ