חג שמחתינו | הרב אפרים שטיינקולר


שלושה רגלים בעם ישראל , פסח , הנקרא – חג חירותינו , שבועות , הנקרא – חג מתן תורתינו , וסוכות ,הנקרא – חג שמחתינו . בו מהות החג היא שמחה.
אחת המצוות המאפיינות את חג הסוכות היא "ארבעת המינים" . מעניין לדעת מה המיוחד במינים אלו דווקא , מדוע אנו נוטלין אותם ביחד ולמה דווקא בסוכות.


"ולקחתם לכם פרי עץ הדר (אתרוג), כפות תמרים (לולב), ענף עץ עבות (הדסים), וערבי נחל".


כתבו חכמינו זיכרונם לברכה: המינים משולים לעם ישראל ,
פרי עץ הדר - מה האתרוג יש בו ריח ויש בו מאכל, כך בעם ישראל יש בהן בני אדם שהן בעלי תורה ובעלי מעשים טובים.
כפות תמרים - מה תמרה יש בה מאכל ואין בה ריח, כך ישראל יש בהם אנשים בעלי תורה בלי מעשים טובים.
וענף עץ עבות - מה הדס יש בו ריח ואינו מאכל, כך ישראל יש בהם אנשים בעלי מעשים טובים ללא תורה. וערבי נחל, מה ערבה זו אין בה ריח ואינה מאכל, כך בישראל ישנם אנשים שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים.


אמר הקב"ה: לאבדן –אי אפשר , אלא יעשו כולן אגודה אחת, והן מכפרין אלו על אלו! לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם: "ולקחתם לכם...". ע"כ ציטוט .


בכל אדם יש את המיוחד שבו , אבל גם את החלקים השליליים , בשביל להיות חברה מתוקנת אנו חייבים להתאגד ביחד . דווקא בגלל שאנו שונים אחד מהשני . תארו לכם תזמורת שמורכבת כולה משבעה גיטרות או מחמשה סקסופונים . היא דיי משעממת . המיוחד בתזמורת זה השילוב בין כל הכלים שכל אחד שונה מאוד מחברו . כך בחיי נישואין , במשפחה , ביחסי עבודה , וביישוב . כשכל אחד תורם את החלקים שבהם הוא מוצלח , ולומד מהשני את החלקים החסרים לו . כך אפשר להגיע לשלמות שמביאה לשמחה .


בנטילתנו את ד' המינים בחג הסוכות, אנחנו מאגדים את כל שכבות הציבור, ומתפללים לה' יתברך שיסתכל על כולנו כמקשה אחת, ויתן לנו שנת שלום ושלוה אחווה ורעות.
כשניגשים לקנות ד' מינים צריך לדעת שיש בהם פרטי דינים רבים לכן יש לקנות רק ממקום עם הכשר מוסמך , או לגשת להראות לרב .