פרשת יתרו

חידון שמות וחרוזים פרשת יתרו
ד"ר אמיר שוורץ
מה הביא את יתרו להתגייר?
בעז מלט
ויאמרו לפניו בריותיך אנחנו
עלון בית דוד
מפיו יבקשו תורה
בית דוד
חידות ותשבצים לפרשת יתרו
ד"ר אמיר שוורץ
המהפכה החוקתית יוצאת לדרך
אליעזר היון
האם הסכים משה רבינו שבנו יהיה כומר לעבודה זרה?
הרב עזריאל יונה
בלב אחד
מערכת האתר
האם חשש משה שבנו יתדרדר לעבודה זרה?
הרב עזריאל יונה
נעשה ונשמע
אבי קלנר
ראשית חכמה יראת ה'
עלון בית דוד
חשיבותה של ההכנה
אבי קלנר