שנים אוחזין

שאלת הבית יוסף
חוסר זהירות ושלולית
ישראל אסולין
נהג המשאית והקאסם
ישראל אסולין