חוסר זהירות ושלולית | ישראל אסולין

במדור זה אנו מביאים לדיון משותף, שאלות לדיון פתוח.
אנו מעוניינים לקרוא מה דעתכם, או איך הייתם פוסקים לו הייתם בית הדין.

והנה השאלה:


אדם הולך ברחוב ביום גשום.

לפתע עוברת מכונית בחוסר זהירות ומתיזה מים לא נקיים, היישר מתוך השלולית אל חליפתו ההדורה.

מובן שנגרם נזק לבגדיו, כמו גם לבגדיהם של העוברים ושבים.


השאלה היא: האם אותו נהג לא זהיר צריך לשלם להם את נזקיהם?


איך הייתם פוסקים?

Image