חנוכיה שנשברה ברשות הרבים | ישראל אסולין

נישאר עדיין בסוגיות הקשורות לחנוכה.

והנה שאלה שנשאלה:

אדם הניח חנוכיה בפתח הסמוך לרשות הרבים ובא חברו ועבר, ובלי כוונה שבר את החנוכיה שלו.

טוען האדם ששבר: אינני חייב לשלם, שהרי בעל החנוכיה הניח אותה ברשות הרבים, על אחריותו. וכי אדם שהניח משהו ברשות הרבים, ובאו העוברים ושבים ושברו לו שלא בכוונה יצטרכו לשלם?

מצד שני, טוען בעל החנוכיה, היום זה חנוכה, ומה יותר טבעי מאשר להניח חנוכיה ברשות הרבים? ממילא חובת העוברים ברחוב להיזהר יותר.

מה צריך להיות הדין לדעתכם, השובר חייב לשלם או לא?