מצא "חופשי חודשי" והשתמש בו | משפטי התורה

השבוע נביא שאלה מעניינת מתוך הספר משפטי התורה (סימן לא):

אדם מצא ארנק שהיו בו סימנים מובהקים. בתוך הארנק היה כרטיס נסיעות "חופשי חודשי".

המוצא "הכריז" על מציאתו כדין, אולם בינתיים התיר לעצמו להשתמש בכרטיס הנסיעות עד שימצא את המאבד.

באחת מנסיעותיו עלה מבקר מטעם חברת הנסיעות לאוטובוס, וכשביקש ממנו כי יציג את כרטיסו, ראה המבקר כי לא רשומים בו פרטים מזהים של בעל הכרטיס ולפיכך החרים את הכרטיס.

למחרת התקשר המאבד למוצא ומסר לו פרטים מזהים על ארנקו שאבד, והוא תובע ממנו גם את כרטיס ה"חופשי חודשי" שהיה בארנקו, שהמוצא השתמש בו שלא כדין.

מה הדין לדעתכם?