בא לתקן ונמצא מקלקל | משפטי התורה

שאלה נוספת מהספר משפטי התורה (חלק א מח)

מכונת הכביסה של ראובן התקלקלה במהלך עבודתה, בשעת ערב מאוחרת.

ראובן פונה לשמעון שכנו, המתמצא בעבודות חשמל, שינסה לאבחן את התקלה. שמעון בדק את המכונה והודיע שהקלקול הוא קטן וביכולתו לתקן אותו, והוא יעשה זאת מבלי לקבל תמורה עבור עבודתו.

ואולם, בעת שניסה לתקן, גרם שמעון - בשל חוסר מיומנותו - נזק גדול למכונת הכביסה.

לפיכך ברצונו לדעת, האם הוא חייב לשלם לראובן את כל הנזק שגרם לו? או שיהיה פטור על כך מאחר ופעל בהתנדבות ומתוך רצון טוב לעזור לחברו?


נא שרשרו את תגובותיכם, ובהמשך נכתוב את התשובה מתוך הספר.