אבדה "רק" נעל אחת | מערכת האתר

והנה שאלה נוספת למחשבה:

אדם שאל מחבירו או קיבל לתקן זוג עגילים או זוג נעליים ואיבד אחד מהם.

לפני הנזק נמכר זוג במאה ש"ח, אך נעל בודדה או עגיל בודד אינם שוים כלל, או שהם שוים עשרה שקלים בלבד.

האם על השומר או המזיק לשלם רק חמישים ש"ח שהם מחצית משווי הזוג, או שעליו לשלם את כל הנזק שנגרם מחמתו?

באופן דומה נוכל לשאול: למשה היה מנעול יקר, ולו מפתח אחד בלבד. בא מישהו ואיבד את המפתח היחיד וכעת המנעול אינו שוה כלום.


Image