יהלום בקופסת הקפה | מערכת האתר

לבקשת קוראי המדור אנו מביאים שאלה נוספת:

חברה לייצור קפה רצתה לקדם את מכירותיה, ופרסמה שבאחת מחפיסות הקפה הוכנסה טבעת יהלום.

לשכנו של משה באו אורחים, ונגמר לו הקפה שבביתו, לכן הוא ביקש ממשה שישאיל לו קופסת קפה לצורך האורחים, ולאחר שיגמור להשתמש בה יחזיר לו את היתרה.

בשעת ההשתמשות הבחין השכן שבקופסה ששאל ממשה נמצאת טבעת היהלום.

האם השכן שמצא זאת זכה בטבעת הנ"ל, או שראובן המשאיל זכה בה למרות שהוא לא ידע כלל מהמבצע הנ"ל ולא התכוון בשעת רכישת הקפה לזכות בטבעת הנ"ל?

 

Image