נהג מונית ונסיעה מיותרת | מערכת האתר

שאלה נוספת מהספר משפטי התורה.


נוסע ביקש מנהג מונית ליסוע לחנות מסויימת הנמצאת בפאתי העיר.

הנהג יודע שהחנות סגורה כעת, או שהוא יודע שאפשר להגיע לחנות ע"י הסעות הנעשות בחינם באמצעות אגודת חסד הנמצאת בקרבת מקום וכד'.

האם על הנהג להודיע זאת ללקוח בכדי למנוע ממנו להפסיד כסף או שהנהג רשאי לבצע את הנסיעה ולגבות עבורה מחיר מלא?