יעוץ לקונה נגד המוכר | מערכת האתר

קונה נמצא בחנות ספרים והחליט לקנות ספר מסוים במחיר שאמר לו המוכר.

אדם אחר שנמצא בחנות כרגע מעוניין לייעץ לו (מבלי שהתבקש) שהוא יכול להשיג את אותו הספר בחנות אחרת במחיר זול יותר.

האם מותר לו?

ושאלה דומה, אדם בא לקנות דולרים מסוחר מסוים. לפניו בתור עומד אדם שבכוונתו למכור דולרים לאותו סוחר. האם מותר לו להציע למי שעומד לפניו שימכור לו את הדולרים, ובכך יחסכו שניהם את עמלת הפריטה?

בכדי להרחיב את הדיון בשאלה, נביא מספר מקורות מארון הספרים, העוסקים בשאלות דומות.

אתם מוזמנים להתייחס בתגובותיכם הן לשאלה והן למקורות.

1. מסכת בבא בתרא, דף כא:
אם הדגים נתנו עיניהם בפתיונו של ראובן, אסור למישהו אחר לשים את חכתו בדרך מרוצת הדגים. כותב שם רש"י שמי שישים חכתו נחשב "מזיק" לראובן, כי הדגים נחשבים כאילו כבר באו לרשותו.

2. דעת הראשונים (תוספות רי"ד, מסכת כתובות פו):
מותר לאדם להציל את עצמו מהפסד גם אם בגלל זה ייגרם לחבירו נזק. באותה מידה חייב אדם לעזור למישהו אחר להנצל מהפסד, אם אי אפשר להצילו באופן אחר.