נברשת חדשה.. | מערכת האתר

שאלה חדשה לדיון:

לפני עשרים שנה, תרם אדם לבית הכנסת נברשת גדולה לזכר יקיריו שהלכו לעולמם. הנברשת היתה תלויה במרכז בית הכנסת כל הזמן.

כעת בא אדם אחר, ומעוניין לתרום נברשת חדשה, מדהימה ביופיה, ולתלות אותה במרכז בית הכנסת במקום הנברשת הישנה.

הגבאים מעוניינים להחליף את הנברשת, בכדי לייפות את בית הכנסת, ואולם התורם הראשון מתנגד להחלפה.

האם מותר להם להחליף את המנורה? האם יש הבדל אם הם יתלו אותה במקום אחר, או שיעבירו אותה לבית כנסת אחר? ומה אם הם מעוניינים למוכרה ולהשתמש בכסף לצרכי בית הכנסת?

מקורות:

1) הגמרא במסכת ערכין דף ו:
ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אם עדיין לא נשכח שמו של התורם - אסור לשנותה לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה.

2) דעת הרמ"א (יורה דעה סימן רנ"ט סעיף ב)
אם התנה התורם בפירוש שלא ישנו את מה שהקדיש או את מקומו, אסור לשנות. כי על דעת כן תרם, והסכימו הגבאים כשקיבלו את התרומה.

 

Image

תגובות   

0 #1 האם אפשרי?דן 2008-04-06 01:22
להרכיב את הנברשת החדשה ובמקביל להנציח את שם התורם הקודם על לוח "עץ חיים".
מה דעתכם?
0 #2 דרכי שלוםאלצפן 2008-04-07 00:04
בהמשך לתשובתו של דן כדאי אולי לפנות לתורם הראשון ולהסביר לו כי תליית מנורה חדשה יותר היא אינטרס שלו עצמו דווקא, שכן רצונו של התורם הראשון היה וודאי לפאר את בית הכנסת לעילוי נשמת יקירו, אם סבורים הגבאים כי בכך שיחליפו את המנורה יעשה בית הכנסת ליפה יותר [זה א-לי ואנווהו] יחשב הוויתור של הראשון לחלק מהנצחת זכרו של הנפטר. ובכלל במקרים רגישים ועדינים כגון אלו נדמה שכדאי תמיד לחפש את דרך השלום, ולא להגיע לדיני תורה קוסטיטוציוניים חוקתיים.
0 #3 לפי המקורות שהובאוצחי 2008-04-10 14:21
זה יהיה תלוי אם התורם התנה שזה יהיה תלוי דוקא במרכז בית הכנסת הזה, ואז יהיה אסור לשנות.
אם התורם לא אמר, אז אפשר לתלות את הנברשת בבית כנסת אחר
0 #4 לערוך הסכםמשה 2008-04-10 16:11
להשאיר המנורה במקומה עד שיסכים התורם להחליפה, או לקבוע מראש , שלאחר זמן מסוים, יהייה אפשר להחליפה. כנ"ל גם בעניין מכירה לצורך אחר של בית-הכנסת.הכי טוב הסכם מראש למנוע אי-נעימות.
ללכת בדרכי-נועם.
0 #5 תשובת הספרמוטי, מנהל האתר 2008-04-28 23:11
אם התנה התורם (בשעה שתרם) שהמנורה תהיה במקום זה, ולא ישנו את מקומה ללא הסכמתו - אין אפשרות לגבאים לשנות שום דבר ללא הסכמתו.

אם לא התנה, אבל שמו של התורם רשום על המנורה, או שידוע ומפורסם שמנורה זו נתרמה על ידו - מותר לגבאים לשנות את מיקומה של המנורה, אבל אסור למוכרה ואפילו לשימוש של מצוה.

ואולם, אם לא ידוע שהוא התורם, ולא התנה שהמנורה תעמוד במיקום מסויים - מותר לגבאים לשנות את מיקומה של המנורה, ואפילו למוכרה (ולהפקיע את קדושתה). הכסף שיתקבל ממכירת המנורה ייעשה בו שימוש לצרכי בית הכנסת בלבד.

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן