נברשת חדשה.. | מערכת האתר

שאלה חדשה לדיון:

לפני עשרים שנה, תרם אדם לבית הכנסת נברשת גדולה לזכר יקיריו שהלכו לעולמם. הנברשת היתה תלויה במרכז בית הכנסת כל הזמן.

כעת בא אדם אחר, ומעוניין לתרום נברשת חדשה, מדהימה ביופיה, ולתלות אותה במרכז בית הכנסת במקום הנברשת הישנה.

הגבאים מעוניינים להחליף את הנברשת, בכדי לייפות את בית הכנסת, ואולם התורם הראשון מתנגד להחלפה.

האם מותר להם להחליף את המנורה? האם יש הבדל אם הם יתלו אותה במקום אחר, או שיעבירו אותה לבית כנסת אחר? ומה אם הם מעוניינים למוכרה ולהשתמש בכסף לצרכי בית הכנסת?

מקורות:

1) הגמרא במסכת ערכין דף ו:
ישראל שהתנדב מנורה או נר לבית הכנסת אם עדיין לא נשכח שמו של התורם - אסור לשנותה לדבר הרשות אבל לדבר מצוה מותר לשנותה.

2) דעת הרמ"א (יורה דעה סימן רנ"ט סעיף ב)
אם התנה התורם בפירוש שלא ישנו את מה שהקדיש או את מקומו, אסור לשנות. כי על דעת כן תרם, והסכימו הגבאים כשקיבלו את התרומה.

 

Image