נשבר מפתח הרכב | מערכת האתר

שאלה מעניינת שפורסמה בעלון "קול התורה" אלעד.

מעשה באחד ששכר רכב לנסוע לעיר אחרת לשבת. כשעצר באמצע הדרך הכניס את צרור המפתחות של הרכב לכיסו.

כשחזר והוציא את צרור המפתחות, גילה שמפתח הרכב נשבר לשנים , ואינו יכול לפתוח את הרכב ולנסוע. כיוון שהיה קרוב לשבת, נאלץ השוכר להזמין פורץ שחיבר את חלקי המפתח על מנת שיוכל להמשיך לנסוע. הפורץ גבה מחיר בתעריף גבוה יותר, לפי המקובל בשעות אלו.

כעת, המשכיר מוכן לשלם את עלות הפורץ, כפי שהיה עולה להזמין אותו ביום רגיל, ולא כפי ששילם בפועל. לעומת זאת טוען השוכר שאינו אשם בכך שהמפתח נשבר בערב שבת, ותובע את עלות התשלום ששילם בפועל.

מקורות:
א. נתיבות המשפט, שימן שי, סעיף א, המשכיר לחבירו בהמה ומתה בדרך, חייב המשכיר להעמיד לו בהמה אחרת כדי שיוכל לגמור את הפעולה שלשמה שכר את הבהמה.