עודפים שנמצאו באשפה | מערכת האתר

שאלה לדיון, והפעם מהרב חיים רוטר, מחבר הספר "שערי חיים"

אדם מצא עודפים של עיתון באשפה, שהמוציאים לאור זורקים בסתר.
האם מותר לו לקחת לעצמו? ומה אם בין כך לא היה קונה את העיתון? האם יהיה מותר למכור לאחרים?

ובכלל האם דבר שנמצא באשפה דינו כהפקר?

מקורות:
א] שו"ע (רס, שסעיף יא) מצא באשפה כלי מכוסה הרי זה לא יגע בו. ושם ברמ"א: במה דברים אמורים באשפה שאינו עשוי לפנות כלל, אבל אם מתחילה עשוי לפנות, המטמין בה - אבידה מדעת היא והרי הוא של מוצאה.