הסולם שנשבר | מערכת האתר

שאלה מהספר משפטי התורה

ראובן הזמין פועל שיבצע תיקון מסויים בביתו.

לצורך התיקון העמיד ראובן סולם שישמש את הפועל, למרות שידע ראובן שהסולם רעוע.

הפועל עלה על הסולם, וכתוצאה מכך נשבר שלב בסולם. הפועל נפל ובנפילתו שבר כלי של ראובן בעל הבית.

מה הדין?