פיקוח נפש עתידי | מאמר אורח

שאלה הלכתית מעניינת:

כלבני יחידת הכלבים בצה"ל מסייעת להצלת חיים. מיותר להסביר, הם מגלים מוקשים, תופסים מחבלים ועוד.

באחת ההיתקלויות ירו מחבלים באחד הכלבים ופצעוהו. החיילים מסתפקים האם יהיה מותר להזמין בשבת וטרינר שירפא את הכלב בחילול שבת. מצד אחד ברור שכלב כזה מיומן בהצלת חיים ומדובר בפיקוח נפש של בני אדם הדוחה שבת. מאידך, ברגע זה אין פיקוח נפש ידוע שבכלב יכול לסייע בה.

 

מקרה דומה אירע ביישוב מסויים שיש בו אמבולנס יחיד, ובאמצע השבת התגלתה בו תקלה כזו שמצריכה תיקון. נהג האמבולנס הסתפק האן מותר לו לחלל בשבת לצורך פיקוח נפש שעלול לקרות במהלך השבת.

 

ניתן לנסח את השאלה, האם כשנאמר בהלכה "פיקוח נפש דוחה שבת", הכוונה רק לפיקוח נפש שידוע כרגע, או גם לפיקוח נפש כזה שיש הסתברות שיקרה.

 

מקורות:

א. הגמרא במסכת עירובין דף מה, שהיוצאים למלחמה יכולים לחזור עם כלי הנשק שלהם בכדי שהאוייבים לא יתפסו את כלי הנשק. בפשטות רואים שמותר לחלל שבת כדי למנוע פיקוח נפש "הסתברותי".

 

ב. בספר תשובות הנודע ביהודה (יו"ד ר"י) דן במקרה שיהודי מת ממחלה מסויימת, ורוצים הרופאים לנתח אותו כדי ללמוד יותר על המחלה ובכך להציל חולים אחרים בעתיד. ופוסק, שבודאי שאם יש חולה שידוע שהוא חולה באותה מחלה יהיה מותר לנתח. אך אם ספק נפשות ורק רוצים להתלמד יהיה אסור.

 

ג. בספר ציץ אליעזר נפסק שאסור לאמבולנס לחזור בשבת, אלא אם כן ידוע שבדרך כלל ישנן קריאות רבות.

 

מה דעתכם? כתבו בתגובות