מעיל שהתחלף | מערכת האתר

שאלה מהספר "משפטי חיים".

יצחק השתתף בחתונה ביום גשום. בכניסתו לאולם הניח יצחק את מעילו ומטרייתו במקום המיועד לכך. כאשר בא יצחק לצאת מהחתונה, מגלה הוא לתדהמתו שמישהו ממשתתפי החתונה החליף בטעות את מעילו במעילו של יצחק.

 

כעת יצחק שואל את עצמו, ואתכם, האם מותר לו לקחת את המעיל שהשאיר אחריו אותו אלמוני. הוא מתלבט האם יוכל להשתמש במעיל באופן זמני בכדי להגיע לביתו תוך שהוא משאיר פתק המודיע למי שהחליף שיוכל להתקשר אליו. וכן הוא מתלבט במידה ולא יתבע המעיל, הוא יוכל לקחת אותו לעצמו במקום המעיל שאבד.

 

לכאורה, הוא לוקח מעיל בתמורה למעיל שלו שנלקח. אולי היינו מתירים לו, אך איך יוכל לקחת דבר שאינו שלו, שלא ברשות הבעלים.

 

מה יעשה יצחק? כיצד ינהג? 

 

יש לכם רעיון? אתם מוזמנים לכתוב אותו בתגובות.

 

מקורות:

א]  מסכת בבא בתרא דף מו. "נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן - הרי זה ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו, בבית האבל או בבית המשתה -
הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו". וכן נפסק בשולחן ערוך סימן קלו

 

ב] בערוך השלחן שם כתב בסוף הסימן, אחר שכתב עצם הדין,והמנהג במקומות הגדולים מקום שרבים מתאספים שם ומניחים המנעלים העליונים בפרוזדור, ובצאתם נתחלפו של זה בזה, איןקפידין בדבר ומשתמשים כל אחד בשל חברו, עד שיתראו פנים ומחליפים א"ע, ואין בזה חשש גזילה שכן נהגו.